Til oversiktside krigen

Innlevering 

av 

radioer i 1940

 

Innlevering av radioer i 1940 ved rådhuset.                       Foto: KIRKHORN

Bildet er tatt utenfor fengselet i Øvre veg i forbindelse med moldensernes innlevering av radioer i 1940. 

Lengst til høyre med den store hvite kassen står Olav Stranda.