Til oversiktside krigen

Jevnet 

med

jordenDette bildet er trolig fra våren 1941.

Krigen satte sine dype spor i Molde. Det meste av sentrum ble lagt i aske.

For et par dager siden brakte vi husrekka langs Gjendemshammeren slik det så ut før krigen. I alt ble 217 hus nedbrent eller fullstendig rasert.

Mange av husene sto rundt kirka. Dette bildet viser hvordan det så ut på branntomtene etter krigen. Vi ser at kirka har forsvunnet. Husrekka langs Gjendemshammeren er også borte. Tilbake står bare restene av murene.

Selve fengslet, som vi ser i bakgrunnen overlevde bombingen, men ellers gikk det hardt ut over bebyggelsen og trærne. Kort tid etter bombingen kom det opp brakker langs Gjendemshammeren. I dag står det ikke hus der.