Til oversiktside krigen

Molde 

gamlehjem 


Molde gamlehjem brant ned i aprildagene 1940. Det lå rett vest for den gamle trekirka som også brant ned.   Foto: BIRKELAND

Etter at gamlehjemmet brente ned i aprildagene 1940 til ny bygning ble ferdig, holdt gamlehjemmet til i Lillevika, i den store leiegården som kaltes "De tusen hjem".