Til oversiktside krigen

Ruiner og brakker 

i

Molde


Molde sentrum vinteren 1942 (Foto: KARL TALBERG)

Dette bildet viser Molde sentrum sett mot vest.   En og annen brakke har kommet opp. Midt på bildet med flatt tak ser vi ruinene av Syltes brusfabrikk. Hestetorget lå litt ovenfor dette bygget. Til høyre for Sylte-bygget ser vi skallet av maler Hatlens hus. Bak disse to bygningen ser vi at Myrabakken er helt rensket for hus. På toppen av Myrabakken er det reist ei stor brakke. Litt lengre ut ser vi "Mysosten" stå uberørt. Vi skimter også aller lengst ut ruinene i Kinobakken eller Amtmann Kroghs gate som er navnet i dag. Den lyse bygningen bak Sylte-bygget er Saftpresseriet. Helt til venstre skimter vi pipa til Molde Bakeri, og vi ser også Storgata slynge seg forbi Gørvell-plassen, som ikke var noen plass, men ei markskråning hvor forbindelsen mellom Sandvegen og Storgata var Boybakken