Hans 

Christian 

Abelsted  

 

Født 15.11.1793 på Syverud i Ringsaker.
Foreldre: Ulrik Fredrik Storm Abelsted(1759 - 06.04.1808) og Anne Marie Finckenhagen (døpt 02.01.1763 - 10.06.1839)
Gift 1. gang 29.09.1816 i Kistrand med Martha Anna Einersdatter (ca. 1790 - 14.10.1817).
Gift 2.  gang 07.06.1818 i Kistrand med Margrethe Akermann fra Hammerfest.

Barn av Hans Christian og Ellen Dophie Johannesdatter
a. Abelone Cathrine Abelsted f. 18.03.1812

Barn av Hans Christian og Martha Anna Einersdatter:
b. Anna Elisabeth Abelsted f. 27.04.1816.
c. Henrika Abelsted død 26.10.1817 på Kjelvik, 14 dager gammel og hjemmedøpt.

Barn av Hans Christian og Margrethe Akermann:
d. Ulrik Fredrik Abelsted (13.01.1819 - 1837. Omkom ved forlis som sjømann.
e. Margrethe Christine Abelsted (06.01.1820 - før 1846)

Død: 21.06.1846 i Christiania

S. H. Finne -Grønn: Familien Abelsted - en gren av Christiania-slegten Leuch (1933)
"Hans Christian Abelsted .......  blev tidlig assistent og deretter faktor ved Kjelvik handelsselskap med dets fiskexport over Finnmarken og til Rusland. Senere nedsatte han sig som handelsmand paa Ingø i Maasø ved Hammerfest og drev her et ganske betydelig landhandleri. Efter i nogen tid at ha følt sig ssyk uten at kunne opnaa kyndig lægebehandling reiste Abelsted i 1845 til Christiania for at konsultere dr. C. A. Egeberg. Ved denne leilighet saa han for første gang sin 12 1/2 aar yngre bror boktrykker J. C. Abelsted. Han var begyndt at komme sig av sykdommen og hadde lægens tilladelse til en daglig kjøetur, da han en søndag eftermiddag væltet med vognen paa Tyskestranden (ved Frognekilen), slig hodet mot en sneplog, som stod ved veikanten, og døde straks efter, 21/6 1846 i Christiania."

"Ved skiftet efter Abelsted, sluttet 16/11 1848 i kjøbmand Ole Finckenhagens hus i Hammerfest, blev boets intægt utbragt til 4 943 spd., derav faldt 3 000 spd.. paa hans eiendom handelsstedet Ingøen, matr.-nr. 63, med samtlige tilhørende slaatter, hus og æggevær og torvskjær samt utmaalte grunder, rorboderog fiskehjeld og plassen Gaasviken paa Rolfsøen. 1 159 spd. paa varer, 350 paa sluppen "Fortuna", 284 paa løsøre og 150 i kontanter. Da der ingen gjeld paahvilte boet, blev nettoformuen, de 4 943 spd.- delt mellem Abelsteds enke og eneste gjenlevende barn, datteren Anna, hvorhos disse tilkom hver en halvdel av 232 spd., som boet hadde tilgode hos familien paa begge sider.

Anna Elisabeth Abelsted gift 12.09.1841 i Måsø med lensmann og enkemann Ole Andersen Eid.

Molde Kirkebog 1808 16 Sønd efter Trint

Hans Chriistian Abelsted

1808
Molde Kirkebog 1808 16 Sønd efter Trint i Molde Kirke konfirmert Hans Christian Abelsted 15 aar gl. (vel Abelseth skriver Collin)

Kilde: Collin

S. H. Finne -Grønn: Familien Abelsted - en gren av Christiania-slegten Leuch (1933) 1812
Abelsted hadde med piken Ellen Sophie Johannesdtr. paa Guldholmen et barn, Abelone Cathrine Abelsted, født 18/3 1812 i Troldfjord og døpt  22/6 i Tana, hvor hun ble gift med skolelærer Johan Christian Astrup. (Slegten Astrup s. 72)
27.04.1816

Anna Elisabeth Abelsted

1816
Anna Elisabeth Abelsted,  født 27.04.1816.på Kjelvik, legalisert ved foreldrenes senere giftermål, var eneste gjenlevende barn ved farens død.

S. H. Finne -Grønn: Familien Abelsted - en gren av Christiania-slegten Leuch (1933)

S. H. Finne -Grønn: Familien Abelsted - en gren av Christiania-slegten Leuch (1933) 1846
Hans Christian døde  21.06.1846 i Christiania.