Elisabeth

Maria

Erichsdatter

Bredahl

Født ca. 1725
Foreldre Erich Andersen Bredahl og
Elisabeth Hansdatter Pols

Gift med Lorentz Lobus

 

Død 12.11.1762

1738 27/11

Erich Andersen Bredahl
Christopher Lem
Ludvig Lem
Elisabeth
Karen Helena Bredal

1738 27/11 Skifte paa Westad i Boe efter sal. Hr. Erich Andersen Bredal, hvortil var varslet at møde som nærmeste Frænde Mrs. Christopher Lem boende paa Westad i Veø Gjeld og Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten - den første blev formynder for Datteren Elisabeth; 2. for Datter Karen Helena Bredal.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 16/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl 
Madame Frantz Lunds

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 467 : 1747 16/4 Skifte paa Vestad i Volds Ott. efter Christopher Andersen Lem, hvor Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl havde indestaaende hende tilstaaende Arv efter Madame Frantz Lunds ialt - 61 Rd.

Kilde: Collin

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl
Anders Borch Munthe
Madame Frantz Lunds

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4 Skifte paa Vestad i Volds Otting efter Christopher Andersen Lem. I dette Bo havde Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl indestaaende arv:
Fædrene arv: 1 Sølvkande og 1 par Pudesvar solgt ved Auktion 17/9 1741 bedrager naar Auktion Salarium er fradraget - 54 - 2 - 22. Renter heraf fra Romsdals Marked 1746 til Markeds Tid 1747. 2 - 3 - tilsammen 57 - 1 - 22.
Herforuden er udestaaende hos Hr. Anders Borch Munthe efter Obligation for den 4de Part udj Indre Harøen 6 Rdlr. hvorfore Intet findes af Hr. Borch at være betalt, men hos hannem er at søge.
Bemelte Myndling Elisabeth Bredahl er ogsaa tilfalden efter Madam Frantz Lunds i alt 61 Rdlr,
Rente deraf for et Aar til næstkommende Romsdal Market at betale. 3 Rdlr 5 sk. tilsammen 64 - - 5,

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p.704 : 1759 20/9

Lisbeth Bredahl

Romsdals Skifteprt. 8 p.704 : 1759 20/9 Skifte paa Ytter Hoem hvor Lisbeth Bredahl fordrer - 2 -.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 391 : 1760 4/2

F. Cold
Anders Bredal
Lisbeth Marie Bredal

Molde Skifteprt. 1 p. 391 : 1760 4/2 Auktion paa Molde efter sal. F. Cold, hvor Anders Bredal og Lisbeth Marie Bredal kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 400 : 1762 22/5

Madz Widerø
Lisbeth Bredal

Molde Skifteprt. 1 p. 400 : 1762 22/5 Auktion paa Molde efter sal. Madz Widerø hvor Lisbeth Bredal kjøber - og Lisbeth Marie Kjøber.

Kilde: Collin

Molde skifteprot 1 p. 500 : 1762 12/11

Elisabeth Maria Bredal
Lorentz Lobes
Elisabeth Bredal
Andreas Bredal
Anne Bredal
Karen Helena Bredal
Fredrch Chriustian Davgaard
Catharina Susanna Davgaard
Nicolay Davgaard
Byfoged Jalles
Sveder Casten

Molde skifteprot 1 p. 500 : 1762 12/11 foretaget Registrering efter afg, Madme Elisabeth Maria Bredal mellom Enkemanden Lorentz Lobes og den afg. Kvindes Arvinger: 1/ Moderen Madme Elisabeth Bredal, Broderen Andreas Bredal 3/Søsteren Anne Bredal gift   4/ Karen Helena Bredal død og efterladt to Børn: Fredrch Chriustian Davgaard og Catharina Susanna Davgaard - for disse Vergen Faderen Nicolay Davgaard.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 164 - 3 - 12. Huset vurderet til 300 - tils. 464 - 3 12 sk. Gjeld 610 - 2 - 5.
Byfoged Jalles fordrer for det som Lobez hadde kjøbt paa Auktion efter afg, Sveder Casten - Diek, 8 Tobachsoibe - 12 sk- og for afg. Castens Skiftebrev 12 - 3 - 10 sk.
Madme Bredal fordrede efter Regn. hendes Begravelse som staar i Stervbohuset ... 40 Rd derpaa 1/2 Aar i Kostpenge betalt 15 Rd igjen 25 Rd.
Enkemanden Msr. Lorentz Lobes begjærede at maatte blive raadig de ved denne forretning udkomne Auctionspenge da han i dette Fald forbandt sig at betale den hele oaa boen heftende bortskyldige Gjeld og som lovlig bevis ses at være Retmessig da han ej om at Gjelden i dette Skifte anført fuldkommen er vitende, eftersom han ganske kort med den afdøde var udj Ægteskab - og blev dette bevilget. boet sluttet 1766 29/5.

Kilde: Collin