Palle

Palle Godtfred Olaus Dørum (22.06.1818 - 4. juli 1886) 
gift 1847 med Karen Elisabeth Smith (14. april 1818 - 1904)


Karen

Palles foreldre:
Arsenalforvalter Ole Halvorsen Dørum og Maria Margrethe Linderoth 
Karens foreldre:
Mølleforpakter Jonas Amundsen Smith og Helene Christine Eriksdatter Kloustad

Familiebakgrunn

Ole Halvorsen Dørum (ca. 1773 - 23.04.1835)
Foreldre: Halvor Engebretsen og hustru Kirsti Jensdatter Rye.
Født ca. 1773 i Vang sogn i Hedmark
Døpt 16. mai 1773 i Vang, Hedmark.
Gift 1. gang med Marte Frederichsdatter 
Gift 2. gang 16.12.1815 i Fredrikshald med enken Marie Margrethe Grosch, døpt Linderoth. Hun var født ca. 1782 i Göteborg, Sverige og døde på Molde 1854.Marie Margrethe Grosch f. Linderoth

Dette har Palles sønn - Halvard Karl Josef trolig fortalt til sin datter Elisabeth og finnes nedskrevet på et papir hos familien:

"Dørum - familien - så langt tilbake som vi kjenner bakgrunnen. --- På østsiden av Norges største innsjø, Mjøsa, ligger den gamle byen Hamar i distriktet som blir kalt Hedemarken, et fruktbart jordbruksområde. Dørum gard lå ca. 6 mil sør for Hamar og  fra hvilket har blitt samle av den siste Dørum av denne familien som ble født på norsk jord og som emigrerte til Canada rundt år 1885 eller 1886. Hans bestefar Ole og Oles bror (er Oles sønn) Halvard vokste opp på denne gården. De var begge med i den norske hær som kjempet mot svenskene. På den tiden var Bernadotte kronprins der. Krigen tok slutt i 1814 og enden var unionen mellom Norge og Sverige. Dette var så smertefullt for Halvard at han emigrerte til USA og siden den gang har ingen i familien hørt mer om ham. Ole Dørum forble i hæren, stasjonert  ved Fredriksten festning hvor han ble arsenalforvalter. Hans sverd ble oppbevart ved Oslo museum frem til den tyske okkupasjonen. Ole ble gift med Margaretha Linderoth, en svensk dame som var enke etter en tysk vinhandler ved navn Grosch. Ole og Margaretha hadde bare et barn, Palle Godtfred. Foreldrene hadde ambisjoner om at han skulle gjøre militær karriere, og de oppdrog ham som en offiser. Han ble sendt til Oslo for å begynne på en militær skole. Han reiste dit med et seilskip, men uheldigvis, kom skipet inn i vindstilla og ankom for seint til å få begynne på militærskolen. I stedet begynte han på universitetet der han studerte filologi. I studietiden leide han rom hos fru Bang, som var ei kjent kokke. Da han bodde der møtte han Karen Elizabeth Smith som fikk undervisning av fru Bang. De ble gift i Vinje i Telemark (men først en stund senere av hennes bror Anton som var prest på dette stedet. Senere ble han prest til Voss".

Ole var sønn av Halvor Engebretsen og hustru Kirsti Jensdatter Rye, stefar Nils Olsen. Han ble vervet ved artilleriet 1. mai 1801. Sersjant ved 11. artillerikompani i Kristiania 1. januar 1802. Hadde da tjent i 8 år og 8 måneder, først ved Opplandske infanteriregiment og deretter ved artilleriet. Han deltok i 1. klasse ved Feltartilleriets underoffisersskole 1807. 

Fyrverker 28. september 1811 ved 19. kompanis detasjement har med tjeneste ved Fredriksten arsenal. Var der i 1814. 

1. januar 1818 fortsatte han som fyrverker ved Smålenske gevorbne artillerikompani, og 1. januar 1827 ved Fyr - og håndverkerkompaniet, hele tiden med tjeneste i Fredrikshald. 

Attest for fyrverker Dørum (utlånt av Helene Dørum):

"Art. fyrverker Dørum har staaet under min Commando i flere Aar, og opførte sig i det hele som en nidkjær Militær - i Særdeleshed under Fredrikstens Beleiring 1814 - hvor hans militære Stilling viste sig som en særdeles brav og ordentlig Mand, - kan Undertegnede ej andet end bevidne..
    Christiania, 28. januar 1829 

       Tønder,                            
Artilleriecapitain"                      

Folketelling 1801 - Sahlie østre, Wang Hedmark: Her bodde Ole Halvorsen, 28 år, gevorben soldat og hans kone Marte Frederichsd., 24 år, begge i 1. ekteskap. De hadde sønnen Halvor Olss. 4 år.

Død 23.04.1835, 62 år gammel. 

Karen Elisabeth Smith
Foreldre: Mølleforpakter og senere
høker (småhandler) Jonas Amundsen Smith (ca. 1775 - 1841). og Helene Christine Kloustad.( ca. 1783 - 1824). Helene var datter av Erik Pedersen Kloustad f. ca. 1750. Jonas var født i Lier og døde på Kongsberg der også Helene døde. 
Født på Kongsberg 14. april 1818.
Viet 27.12.1847 med Palle Godtfred Olaus Dørum (22.06.1818 - 4. juli 1886) i Vinje Kirke i Telemark av Helenes bror, sogneprest Anton Elias Smitt. 

Karen Elisabeth var grandtante til overlege Anton Smitt på Molde, idet hun var en søster av Antons bestefar. 

I Folketellingen for 1801 i 6te Tver-gade no. 204 i Kongsberg bodde Jonas Amundsen_smith, logerende, 26 år, skredder af profession med sin kone Hellene-kristine Erichsdtr., 18 år. Begge i første ekteskap. I samme huset bodde også Erik Pedersen-klaustad, huusbonde, 51 år, gift for 3. gang., skredder af profession og hans hustru Dorthe Jensdatter, 54 år, 1. gang gift. De hadde også en datter Birthe-lovise Erichsdatter 16 år, ugift.

Familie og utdanning
Palle Godtfred Olaus Dørum fødtes på Fredrikshald den 22. juni 1818. Foreldrene var fyrverker, - senere arsenalforvalter - Ole Halvorsen Dørum fra gården av samme navn i Vang på Hedemarken, og hustru Martha Maria født Linderoth fra Göteborg. Han var eneste barn som vokste opp. I konfirmasjonsalderen mistet han sin far. Han giftet seg i 1847 med Karen Elisabeth Smitt født 14. april 1818 på Kongsberg. De fikk 6 barn 
3 gutter og 3 jenter. 

Han var i 4 år gratiselev ved byens borgerskole. Hans far døde mens Palle var elev ved byens lærde skole og familien hadde vanskelige økonomiske kår. Ved bidrag fra noen av Fredrikshalds borgere, fikk han en understøttelse på 43 spd. årlig i fire år og kunne begynne på Latinskolen i 1833. Palle G. O. Dørum ble utskrevet fra Latinskolen i 1838 til Universitetet der han tok eksamen artium med "Laud" samme år.


Palle som student i 1846 (Eier av fotografiet: Helene Durham)

I 1840 tok han 2. eksamen, også med beste karakter. Han begynte å studere mineralogi og ble mineralogisk kandidat i desember 1845 med karakteren "Haud". Senere ble hans hovedfag matematikk, som han elsket. Han tok eksamen i Naturhistorie med beste karakter i 1851.


Arbeid
Allerede under sine skoleår ved Fredrikshald høyere skole bidrog han til sitt og morens underhold ved å gi privat undervisning
, - noe han fortsatte med etter han flyttet til Kristiania og tok sine eksamener ved universitetet. - Arbeidsom som han var ga han også i sin studietid timer ved forskjellige skoler.

 "Innbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1862 ved Molde Middel- og Realskole"  kan en også lese:
"Etter allerede som skoleelev å ha i 2 - 3 år arbeidet som timelærer flere timer daglig, ble han som student i 1840 antatt som lærer ved can. theol. H. Fearnleys nyopprettede realskole." Der ble han inntil 1843 da han ble ansatt som  assistent og lærer ved Det metallurgiske laboratorium, og ble foreløpig boende i Kristiania. I denne tid ga han også en god del privatundervisning, og som en dyktig tegner arbeidet han daglig hos sin "slektning", stadskonduktør O. Grosch." I årene 1847 - 50 utførte han en del av oppgavene for dosenten ved Det Metallurgiske Laboratorium.

Flytting til Molde
I 1851 søkte han så en adjunktpost ved Molde Middel- og Realskole og flyttet med familien dit. Om den besværlige reise nordover under de da meget primitive forhold berettet Helene Dørum for noen år siden litt om i Romsdals Budstikke. 

Familien Dørum i Molde 1864

Fra venstre: Johanne, Olaf, Palle, Halvard,  Helene, Gotfred, Karen Elisabeth og Marie 
(Eier av fotografiet: Helene Durham)

Adjunkten
Han ble 14. juni 1851konstituert som adjunkt ved Molde Middel- og Realskole som skolen het den gang og utnevnt til Adjunkt 23. mars 1852. Her fikk han elever som Bastian Dahl, Kristoffer Kristoffersen og Olaus Fjørtoft, alle personer som siden markerte seg sterkt. I Kristoffer Kristoffersens nøkkelroman "Paa Forpost" er første del lagt til Molde der han bl. a. beskriver sine lærere. En datter av Dørum har i sitt eksemplar av boken notert hvem som skal være modeller for de enkelte personene i boken, og adjunkt Dørum skal ha vært modell for adjunkt Dahl og blir skildret slik: 

-Lærerne var i ferd med å bryte opp fra lærerværelset og gå hver til sin klasse. Men de sto ennå en stund og talte dempet sammen. Adjunkt Dahl klødde seg i sitt tette skjegg, så krittstøvet føk, trakk på det ene øyebryn og sa: "Jamen er det slemt, men jeg håper det må rette seg."

Da han ble tilsatt, hadde skolen sine lokaler i Leth-gården som var bygd av Lars Olsen Dahl. I 1863 ble skolen utvidet til et gymnasium, "Lærd- og realskolen  i Molde", som ble det offisielle navnet. Men selv om en hadde behov for større og mer moderne lokaler ble skolen i de samme lokalene hele Dørums tid. De 5 - 6 siste årene Dørum var ved skolen var Alexander Brinchmann rektor. Dørum underviste f. eks skoleåret 1862/63 i matematikk (2L og 1L og 1R - 9 t/u), naturhistorie (2R, 1R, 2F - 6 t/u), naturlære (2R - 3 t/u), norsk (2L, 1L, 1 R - 7 t/u), konstruksjonstegning (2R - 1 t/u), geografi (2L, 2R - 1 t/u), sang i alle klasser (4 t/u), til sammen 31 t/u.

 Dørum var interessert i sang og musikk og var fra 1855 også skolens sanglærer. Ved siden av lærergjerningen skrev han en rekke vitenskaplige avhandlinger og artikler, bl. a. en om "Projektion av geografiske karter". Dørum tegnet også kartene til Vogts Bibelhistorie.

På Molde hadde de en tid sin bolig i den såkalte Thesengården, som lå ved siden av, - og nærmere byen, - enn tollkasserer Brinchmanns eiendom, på hvilken tomt det store Alexandra Hotell nå er oppført. På den annen side av Brinchmanns hus, bodde madam Abelseth, der Bjørnson losjerte i sine skoledager. Thesen var amtmann og bebodde overetasjen i sin gård, mens familien Dørum hadde underetasjen. Amtmann Thesen hadde vært gift med Fredrikke Elisabeth Smith(1803-1839). Det var en hyggelig bolig med en stor vakker hage og en fortryllende utsikt mot sjøen og fjellene. - Både før og senere bodde visstnok familien flere andre steder, men oppholdet i Thesengården har best festet seg i datteren, Helene Dørums,  barndomserindringer som en lykkelig tid. - Deres siste bolig på Molde var i "gamle Leths" hus øverst oppe på Olsmedbakken, et hvitmalt toetasjes hus, som lå på venstre hånd når man gikk innover mot Moldegård.

Interesser
Dørums hovedinteresser utenfor hans fag var musikk og botanikk. Når det så gjaldt om litt rekreasjon tok han gjerne sin botaniserkasse og vandret oppover til Varden. Hans datter, Helene Dørum, forteller: 
"Det er meget mulig at Moldesangen er blitt til på Hatlehaugen, men jeg har aldri hørt det." 

Adjunkt Dørum er også den første vi vet om blant foredragsholderne i Arbeiderforeningen.

Han var en varm fedrelandsvenn og en oppriktig kristen, som hver aften samlet sin husstand til en liten andaktsstund, og gikk flittig i kirken.

Musiker og dikter   
Dørum var dirigent i "D
et musikalske Selskab". I Anders Gjendems bok "Musikanter i Romsdal - En biografi" står han oppført som dirigent i 1866. Dersom Dørum virkelig flyttet fra byen i 1865 må dette årstallet være feil. Helene Dørum forteller om dette i et brev til Skule Tofte:
"Jeg er ikke sikker på om byens såkalte "musiske selskap" tilblivelse skyldes hans og frøken Hilda Thesens initiativ, - men det vet jeg at disse to va
r meget virksomme medlemmer i denne forening. - far som dirigent og instruktør og frk. Thesen som en fremragende dyktig pianistinne. Fru Barbara With og fru Sara Jervell, senere gift med sogneprest Roggen, ytet likeledes sin verdifulle bistand ved sitt pianospill, likesom der dannedes kor av byens unge damer og herrer." 

Siden "Det musikalske Selskab" ble stiftet i 1849, altså 2 år før Dørum flyttet til Molde, er det lite trolig at selskapets tilblivelse skyldtes Dørum, men i 1854 var han formann i Det musikalske Selskap. Derimot var Hilda Thesen en av stifterne. 

Dørum var en skattet leilighetsdikter. Han har bl. a. skrevet "Småguttenes Sangermarsj" og "Rifleskyttervise" som begge var forfattet for guttene på Molde Latin- og Realskole. Det sies også at han prøvde seg som komponist.

Usikkerhet om Moldesangens forfatter
Skule Tofte er i sin artikkel i Romsdals Budstikke  19. april 1947 inne på dette der han skriver:

"Så underlig det enn kan høres, rådet det selv i vår by for et par årtier siden uklarhet om hvem som hadde skrevet Moldesangen. I Molde Annonseblad stod der nemlig den 31. oktober 1921 å lese følgende:

"Moldesangens" forfatter der som bekjent været noen uklarhet om hvem der egentlig har forfattet teksten til Moldesangen. Ved en undersøkelse som Aftenposten har igangsatt er det allerede nå brakt på det rene at forfatteren var rektor Alexander Brinchmann, og at den ble skrevet i 60 årene."

Som rimelig var kom beriktigelsen øyeblikkelig. Romsdals Budstikke skrev dagen etter:
"Aftenposten har igangsatt undersøkelser for å bringe på det rene hvem som er forfatter av Moldesangen. - Bladet er kommet til det resultat at forfatteren er rektor Alexander Brinchmann. - Etter hva herr konsul Dahl opplyser til Romsdals Budstikke, er dette feilaktig. Moldesangen er skrevet i 1860 eller 1861 av daværende adjunkt ved Molde høyere skole, Petter Godtfred Olaus Dørum. Lektor Dørum var ansatt ved Molde skoler fra 1851 til 1865, da han visstnok ble forflyttet til Kristiania. - Han var født 22. januar 1818 og døde i 1886. Dørum var mineralog og ved Molde skole var han også sanglærer. Melodien til Moldesangen er tysk."

En 10 års tid senere blir rektor Brinchmann igjen gjort til forfatter av Moldesangen og det av ingen ringere enn vårt bysbarn forfatterinnen Ninni Roll Anker. I anledning Molde høyere skoles 100-årsjubileum i 1932 skrev hun i Tidens Tegn den 8. september s. å. en artikkel med tittelen "Innom Molde høyere skole". Hun sier der blant annet:

"Rektor Brinchmann, forfatteren av vår uvisnelige Moldesang, var skolens leder." 

Siden er jo en av de nyere gater her i byen oppkalt etter adjunkt Dørum. Nå blir endel av oss, som daglig ferdes i denne gate minnet om hans navn, så heretter får han vel beholde forfatterskapet i fred. - Vi har også et par andre sanger til Moldes pris, nemlig Bjørnstjerne Bjørnsons "Til Molde" skrevet i 1878, og doktor Sophus Høeghs "Moldes Natur", skrevet i 1873, men Dørums moldesang har nå engang førsteplassen i våre hjerter og den er da også i Bastian Dahls bok i anledning 150-års jubileet i 1892 betegnet som Moldes nasjonalsang. Vi kan innrømme at den på et punkt virker litt naiv, men vi tilgir forfatteren at han for rimets skyld lar skipene med de hvite seil ile frem på det blanke speil." 


Moldesangen med Palle G. O. Dørums egen handsskrift 
Sveitsisk melodi transkribert av Ohlsen.

Tiden etter Molde

Familien Dørum forlot Molde Da Palle G. O. Dørum ble befordret som adjunkt ved katedralskolen i Kristiania 27. mai 1865 og var i stillingen til 1887. Det falt tungt for familien å forlate Molde, - om enn den forestående lange kjøretur i stolkjerrer ned gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen stod lokkende for de 6 barna, men avskjeden falt tung for foreldrene. skriver Helene Dørum.

Fra 1872 ble han sekretær ved Kristiania Kathedralskole, en stilling han hadde i 12 år. I 1876 ble han også kasserer ved "Akershus Stifts gejstlige Enkekasse" I denne perioden var han også medarbeider i Christiania Intelligenssedler" under redaktør S. Petersen.

Han døde etter 4 dagers sykeleie den 4. juli 1886. Han ble altså temmelig nær 70 år.     

Forfatterskap:
Projektion av nogen geografiske Karter
Ledetraad vede den forberedende Undervisning i Plangeometri. Chra. 1851 og 1867, 88 s.

Tegnet også kartene til de eldre utgavene av "Vogts Bibelhistorie"

Oversatte: 1. del av Landbrugets naturvitenskapelige Grunde med spesielt hensyn til Chemie og Geologie af James W. Johnston. Chra. 1850 8. VIII 280 s.
Oversatte og bearbeidet: Avsnittene om astronomi og kjemi i den norske utgave av Schoedlers "Naturens Bog"

Generasjon 1

1.     Ole Dørum. (ca. 1773 - 22.04.1835). Fyrværker
        Gift med Marte Frederichsdatter (ca. 1777 - ca. 1810)
        Gift
16.12.1815 med Marie Margrete Linderoth 

Fyrmæster og enkemann Ole Dørum 42 år det må ha blitt feilskrevet 45 år i kirkeboka når han dør) af Fredrikshalds Artelleribrigadens tilladelse efter foged Tønder af 4. november viet 16. des. 1815 i kirken med Enke Marie Margrethe Grosch 33 år. Kausjonister: Kobberstikker Grosch og Tøihus....mand (Tøyhusløitnant) Biong.

Fadderen Kobberstikker Grosch ( Heinrich August Grosch 1763-1843 født i Lübeck) var en kjent gravør og kunstner i Norge. Hun var født Linderoth ( -rud eller -rad ). Denne Grosch holdt til i Fredrikshald i en del år og startet bl.a. en tegneskole der. Han hadde mange barn, et av dem var den kjente arkitekten Christian Heinrich Grosch som tegnet Universitetet i Oslo og også flere av Haldens flotte empirebygninger. Groschfamilien bodde i Kirkebakken i Halden under deres tid der.

         Skifte 19.06.1835 i Fredrikshald.

         Barn med Marte:

         a. Halvor Olsen Dørum (1796 - e. 1814)          

            Halvor Olsen Dørum, født 1796 ble konfirmert i Slottskirken, Kristiania 21. april 1811 og var da benevnt korporal ved
            artillerikorpset. Anvervet ved 11. artillerikompani i Kristiania 2. mars 1811 fra 7. artillerikompani i Danmark. Korporal (sersjant)
            ved 11. art. kp. 30. juni 1811, 14 3/4 år gammel. Han tjenestegjorde på Akershus under krigen 1814. I 1815 finnes han ikke.

        Barn med Marie:

   2   a. Palle Gotfred Olaus Dørum. (22.06.1818 - 04.07.1886)
        b. Florabelle Petrine Gerhardine Dørum. Döpt 07.01.1821 i Fredrikshald, Østfold. Død ung.

        Florabelle Petrine Gerhardine Dørum født 4.10.1820, døpt 7.1.1821. Foreldre skrevet som over. 
   
     Faddere: Contoirist Herman Olsen, Høker Jacob Nilsen, Bagersvend? Ole Berg, ?...Smith, Madam Pedersen og Jomfru Scheldrup.

Generasjon 2

2.     Palle Gotfred Olaus Dørum. (22.06.1818 - 04.07.1886)
        Döpt 05.02.1819 i Fredrikshald, Østfold.

         Palle Gottfred Olaus Dørum født 22.6.1818, døpt 5.2.1819. Far Fyrmester Ole Dørum og hustru Maria M. Linderud. 
         Faddere: Fyrmester Scheldrup, Matrial....Smith, ...mann H.C.(E?) Paulsen, Madam Scheldrup, Mademoselle Pedersen og
   
      C..M. Balke.
         
         Gift 27.12.1847 med Karen Elisabeth Smitt. Född 1818 i Kongsberg. Far: Jonas Smitt. Høker. Mor: Helene Christine Kloustad.

        Barn:
       
a. Marie Margrethe Elisabeth Gundella Dørum. Född 16.11.1848 i Kristiania. Død 15.04.1932.     
        b. n.n død 05.07.1851 (Opplyst i notat fra Wilh. Smith)
        c. Olaf Jonathan Dørum,  (21.01.1851 - 12.01.1871) Født i Molde og død i Oslo.
        d. Helene Henriette Dørum. Lærer. Född 10.11.1853 i Molde, MR Død 16.01.1948  i Oslo.
        e. Johanne
Antonette Dørum. Född 06.03.1856 i Molde, MR. Død 15.03.1904.
        f. Gotfred
Smith Thesen Dørum. Född 09..05.1858 - 07.02.1882) Født i Molde, MR.
        g. Halvard
Karl Josef
Dørum. Född (21.08.1861 -13.09.1958) Født i Molde, MR. Død i British Columbia, Canada.

Carl kalte seg Charles Durham og ble gift  05.12.1885 i Vestby med Margaret Evensen. De fikk fem døtre og to sønner.
 
Kilder:
Kirkebok Mini 1815-1833 Fredrikshald
Liv S. Hansen
Heidi Tofterå Slettemoen
Helene Durham
Marilyn Durham
Biografialbum 1764-1930. Underofficerer og underofficersutdannede m.fl, ved Feltartilleriet i Oslo og omegn
Smaalenenes Amtstidende 1836, nr. 71 og 73.
Innbydelsesskrift til den offentlige Examen i Juni og Juli 1862 ved
Molde Middel- og Realskole
J. B. halvorsen: Norsk forfatterlexikon 1840 - 80. Bd. 2 (1888)
Romsdals Budstikke 19. april 1947. S(kule) T(ofte)
Helene Dørum: Brev til Skule Tofte
Anders Gjendem: "Musikanter i Romsdal. En biografi"
Gunnar Talsethagen: "Gatelangs i Molde Bind I"
P. Fiskergård: "Personen bak gatenavnet"
Kristoffer Kristoffersen: "Paa forpost"

Skifteregisteret i Fredrikshald:

Nr.  Dato År Arvelater Stilling Arving A. stilling Gård Merknad
20b 19.06 1835 Ole Dørum Fyrværker, Afdøde Mann Marie Margrethe Enke Enkens bolig Skiftebehandling