Anna

Martha

Danielsdatter


Foreldre: Daniel Joensen

Gift med Stephen Erichsen
a. Daniel
b. Jens
c. Hans Puls
d. Hans Bernhoft
e. Karen
f.  Ingeborg Catharina

Skifte etter henne i Bjørnsund 28.02.1729

....2 p. 80 : 1697 26/6

Hans Pols
Anne Marte Danielsdatter

....2 p. 80 : 1697 26/6 Ting paa Westad for Waagø Ott. hvor Hr. Hans Pols loed i Retten begjære at hans Myndling Anne Marte Danieldatters tiltredne ..... efter Skiftebrevets forfattet 18/3 1692 maatte opbydes, om nogen findes, som det sig vilde tilhandle, men ingen fandtes som derpaa eller noget .... vilde tilkjøbe - hvilket blev begjært at mo..e protokolleres, saasom Myndling tilfaldne Arv opløber udj Summa - 70 -2-21.

Kilde: Collin

Bjørnsund 1729 26/2

Anna Martha Danielsdatter
Stephen Erichsen
Daniel Joensen

Anna Martha Danielsdatter (efter hvem Skifte i Bjørnsund 1729 28/2) gift med Sr. Stephen Erichsen og var en Datter af Daniel Joensen. Kfr. Seddel Stephen Erichsen og Daniel Joensen. Aktiva var vel 703 rd, passiva bare 8 rd.

Kilde: Collin