Jørgen

Jensen

 

Gift med Birgitte Svendsdatter
a. Thomas

Død ca. 1640

Hr. Jørgen ble utnevnt til kapellan i Beitstad(en) i 1616. Han kom til Bud 1624, og døde der 1640. Prestefruen het Birgitte Svendsdatter.

Fra hans tid forteller Lensregneskapet for 1633-34 at gården Kalsvig: "denne gaard besider og bruger presten i Boe". 3. februar 1639 ble almuen i Romsdal tilholdt å hjelpe presten i Bud med bygging av prestebolig, som han deretter selv skulle vedlikeholde.

Rickert Rickertsen
Karen Rickertsdtr
Thomas Jørgensen
Jørgen Jensen
Birgitte Svendsdatter
Rickert Thomasen
Jørgen Thomasen
Peter Thomasen
Bjørn J. Rosenberger  'Om en konjektur vedrørende slekten Scheen'. NST XX s. 63. 

'- Rickert Rickertsen f. ca. 1604, toller i Romsdalen og bosatt på Remmen i Vestnes 1664. Han hadde bl.a. datteren Karen Rickertsdtr., som lever endnu i 1708 i Bjørnsund som enke efter borger til Trondheim og handelsmann på Molde i Bolsø, f. 1628 og død innen 1689, Thomas Jørgensen, sønn av residerende kapellan til Bud under Akerø hr. Jørgen Jensen og Birgitte Svendsdatter'

'Av Karens barn kjennes følgende: Rickert Thomasen f. 1659, Jørgen Thomasen, f. 1661 og død i Vest-India 1693, samt Peter Thomasen'