Hans 

Andersen

Jentoft

Født ca. 1614
Foreldre: Anders Rasmussen Jentoft og Karen Patriksdatter.

Gift med Sophia Holgersen (03.06.1613 -         ). Foreldre Laurits Holgersen og Birgitte Bernhoft.  
Barn: Hans.

Død 07.04.1642 på Bud.

Han ble utnevnt i 1640, men døde i 1642. Hans overordnede, sogneprest Christen Bernhoft til Akerø, kaller ham "en gudfryktig og lærd mann" (vir pius et doctus). Jentoft var prestesønn, Faren var res. kap. til Vor Frue i Trondhjem Anders Rasmussen Jentoft.  

Hans Jentoft ble 1. juli 1630 student ved Københavns universitet under det latinske navnet "Johannes Adred Nidrosiensis". Sønnen Hans Hansen Jentoft ble visepastor til Busknes.

  .