Anders

Borch

Munthe

Født 1713 på Molde
Foreldre Ludvig Iversen Munthe og Anna Pedersdatter Kåsbøll

Gift 22.10.1743 med Sara Susanna Lund
a. Olava Marie Franch
b. Anna Kaasbøll
c. Ludvig
d. Jacob Lund (1740 - oktober 1824)
e. Morten
f.  Peter Johan
g. Eiler Christopher Kåsbøll
h. Abel Grøn
i.  Andrea Susanna
j.  Maren
k. Claus Peter

Død 04.06.1770

Anders Borch Munthe var først prest i Aukra og er så oppført som prest i Bud fra 1742. - Han var visstnok ansett som en svært dyktig praktiker. Det er trolig han som fikk i oppdrag å forberede utskillelsen av Bud fra Aukra prestegjeld. Det var i hans tid at Bud ble eget sogneprestembede og at Bud fikk sin første selvstendige embedsstatus med egne inntekter beregnet til 320 rigsdaler årlig. Det var i 1755.

Han var sogneprest til bud til 1769.

Veø Kirkebog 1734 28//8

Tolderens Myhre
Anders Borch

Veø Kirkebog 1734 28//8 : Molde kirke døbt Tolderens Myhres Søn, blandt Fadderne Anders Borch.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 20/7

Peder Snedker
Petter Friis
Anders Borch.

Veø Kirkebog 1736 20/7 : Molde kirke døbt Peder Snedkers Søn Petter Friis - blandt fadderne Anders Borch.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 27/8

Anders Borch
Controllør Fyhn

Veø Kirkebog 1739 27/8 Anders Borch Fadder til Controllør Fyhns Barn.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p. 14 : 1740 27/6

Anders Borch

Romsdals Skifteprot 7 p. 14 : 1740 27/6 Skifte paa Brunvold i Sunds Otting hvor Hr. Anders Borch fordrer 2 Rd. 8 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p. 131 : 1742 24/5

Anders Borch

Romsdals Skifteprot 7 p. 131 : 1742 24/5 Skifte paa Sunds Otting hvor en stor Gryde var pantsat til Anders Borch for 3 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p.  288 : 1743 28/6

Anders Borch

Romsdals Skifteprot 7 p.  288 : 1743 28/6  Skifte hvor Hr. Anders Borch fordrer 2 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p. 404 :1746 16/4

Anders Borch

Romsdals Skifteprot 7 p. 404 :1746 16/4 Skifte i Draagen i Vaagø Ott. hvor Hr. Anders Borch fordrer - 2 - ..

Kilde: Collin

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4

Christopher Andersen Lem
Elisabeth Maria Erichsdtr. Bredahl 
Anders Borch Munthe
Madame Frantz Lunds

Skifteprt 7 p. 465 : 1747 26/4 Skifte paa Vestad i Volds Otting efter Christopher Andersen Lem. I dette Bo havde Myndlingen Elisabeth Maria Erichsdatter Bredahl indestaaende arv:
Fædrene arv: 1 Sølvkande og 1 par Pudesvar solgt ved Auktion 17/9 1741 bedrager naar Auktion Salarium er fradraget - 54 - 2 - 22. Renter heraf fra Romsdals Marked 1746 til Markeds Tid 1747. 2 - 3 - tilsammen 57 - 1 - 22.
Herforuden er udestaaende hos Hr. Anders Borch Munthe efter Obligation for den 4de Part udj Indre Harøen 6 Rdlr. hvorfore Intet findes af Hr. Borch at være betalt, men hos hannem er at søge.
Bemelte Myndling Elisabeth Bredahl er ogsaa tilfalden efter Madam Frantz Lunds i alt 61 Rdlr,
Rente deraf for et Aar til næstkommende Romsdal Market at betale. 3 Rdlr 5 sk. tilsammen 64 - - 5,

Kilde: Collin