Elisabeth 

Hansdatter

Pols


Foreldre Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus

Gift med Erik Andersen Bredal
a. Anders Eriksen Bredal (ca. 1729 - ca. 1770)
b. Anna Eriksdatter Bredal f. 1730
c. Lisbeth Maren Eriksdatter Bredal
d. Karen Helene Bredal (ca. 1727 - 1753)
e. Erika Eriksdatter Bredal (ca. 1732 - d. før 1753)
f.  Johanne Rogert Bredal nevnes ikke i skiftet etter faren i 1738.

 

Romsdals geistl. Skifteprt. 1 p. 242 Christiansund 22/12 1742

Madame Bredal
Frands Lund
Maren Hansdatter Breyer
Anders Bredal
Elisabeth Bredal
Helene Bredal
Ane Bredal
Erica Bredal
Lars Lange

Einset

Romsdals geistl. Skifteprt. 1 p. 242 : Lodseddel for Madame Bredals 5 Børn paa den Arv som dennem er tilfalden udj Sl. Frands Lunds efterladte Enkes nu. sal. Maren Hansdatter Breyers Stervboe paa Gaarden Einset i Nordmøre Fogderi i Trondhjems Stift, hvis efterladte Midler bedrog sig, efterat Boens Gjeld og alle Omkostninger vare fradragne nu den Summma 1219 Rdlr. 2 ort 3 sk. - som efter Lovens pag. 736 Art, 38-39 blev delt udj 23 halvsøsterlodder af hvilke velbemeldte Madame Bredal tilligemed efterskrevne hendes 5 Børn blev foræret efter Skifte - Actens Udvis 7 Halvsøsterlodder til lige Deling, som bedrager sig for enhver af Børnene især som følger:
      1/ Sønnen Anders Bredal tilkommer - 61 Rd. 3 ort 10 27/46, derudj afgaar Forlovspenge - 2 - Lodseddel og Kostn. 1 ort 11.
      2/ Datteren Elisabeth Bredal tilkommer - 61 Rd, efterat nævte Afkortning er skeet.
      3/ Datteren Helene Bredal tilkommer - 61 Rd, efterat nævte Afkortning er skeet.
      4/ Datteren Ane Bredal tilkommer - 61 Rd, efterat nævte Afkortning er skeet.
      5/ Datteren Erica Bredal tilkommer - 61 Rd, efterat nævte Afkortning er skeet. etc.
Christiansund 22/12 1742                 L. Lange (dvs. Lars Lange, Sorenskriver over Nordmøre)

Kilde: Collin