Kronnenns sacker aff Romsdalenn 1548 - 1549

Kilde: Norske lensrekneskapsbøker 1548 - 1567  VI Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548 - 1549 og 1557 - 1559 (Riksarkivet)

Symenn paa Bersøyenn for abudzffald b   j daaler
Knudt y Sultte for abudzffaldt b   j daaler
Thomes paa Liilebostadt for abudzffald b   j daaler
Anundtt y Liidtt for abudzffaldtt b   iij(-) daaler
Knudt paa Dagstadtt for abudzffald b   iij daaler
Oluff y Hornne for abudzffald b   ij(-) daaler
Her Jffuer for abudzffaldtt b iij lodtt sølffuer