Stiigtens landskyll aff Romsdalenn 1548 - 1549

Kilde: Norske lensrekneskapsbøker 1548 - 1567  VI Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548 - 1549 og 1557 - 1559 (Riksarkivet)

Bulse g: vj orre Symenn b    vj   ffaar
Liillebostadtt g: ij   ørre Thomes b   ij   ffaar
Fannebostadtt g: ij   ørre Knudt b   ij   ffaaar
Strannde g: iij(m/strek) ørre Iffuer b   ij   ffaar xvj marck smør
Roruickun f: vij orre Oluff b    j slachtrnodtt ij ffaar
Rattnes j(strek) orre Oluff b   xvj march smør
Lenndsetther g: j(strek) ørre Oluff b   xvj march smør
Jels g. xij peningh E(r)iick b   j(strek) pundtt smør
Edhn g: j orre Knudtt b   j pundtt smør
Liilleuig g: j ørre Her Niels b   j ffaar
Kleffue g   j(-) ørre Oluff b   xvj mck. smør
Tiielle g: j(-) orre Enckienn b xvj march smør
Roduedtt g: *xv Lauerens b   ij schlachtrnodtt v faar
Bogghe g: j ørre Arnne b   j ffaar
Friisuoldtt g: vj orre Joenn b   j slactrnodtt  j ffaar
Tonndhuus g: j ørre Joenn b   j ffaar
Nosthe g: v ørre Knudtt b   v ffaar
Offueraas g: xv ørre Osthenn b   j slactrnødtt och x ffaar
Eggesdall g: xj(-) orre Thrund b   x ffaar och xvj mck. smør
Esuog g: ij(-) ørre Knudtt b   j ffaar och xvj marck smør
Hornn g: vj ørre Oluff b   vj ffaar
Biiornes g: ij(-) ørre Knudtt b   j ffaar och xvj mch. smør
Mogkelbostadt g: x ørre Knudtt b   x ffaar
Helle g: iij ørre Oluff b   iij ffaar
Medthedtt g: j(-) ørre Jacob b   xvj marck smør
Holm g: x ørre Seffuernn b   j slacthrnodtt och v ffaar
Herriie g: ij ørre Halsten b   ij ffaar
Eddnn g: iij ørre Liiødtt b   iij ffaar
Inderholmo g: j ørre Szuend b   j ffaar
Friiuold g: viij peningh Peer b   viij marck smør
Hasle g: j(-) tuetelaug Joenn b   viij marck smør
Beduigk g: j ørre Eriick b   j ffaar
Horriigem g: ein ørre Jognn b   j ffaar
Staffuenn g: j(-) ørre Arnne b   xvj marck smør
Settenes g: iiij ørre Peer b:  iiij ffaar
Wiick g: ein ørre Engebrechtt b   j ffaar
Nerbornn g: ein ørre Oluff b   j ffaar
Offuerbornn g: iij ørre Knudtt b   iij ffaar
Hoffdnn g: iij ørre Peer b   iij   ffaar
Klungenes g: ij ørre Thorbiiørnn b   ij ffaar
Westad g: v ørre Anundt b   v ffaar
Eggnn g: v ørre Redor b   j slactrnnødtt
Szeckennes g: v ørre Henrick b   v ffaar
Tomelenn g: ij ørre Eriick b   ij ffaar
Liidtt g: v ørre Anundt b   v ffaar
Nederaas g: v ørre Ellennd b   j slacthrnødtt
Offueraas g: *ij(-) Lasse b   j ffaar   xvj mck smør
Fronnstadtt g: j(-) orre Syffuertth b   xvj marh smør
Rettall g: ein ørre Arnne b   j ffaar
Vesnnes g: xiij(-) ørre Oluff b   j slscthrnodtt vij ffaar och xvj marck smør
Viignn g: j orre och j pundz verdt Oluff b   j ffaar och j pundt smor
Hjeldsetthrnn g: v ørre Seffuernn b   j slactrnnødtt
Riibedallen g: x ørre Fynndtt b   jslactrnnødtt och v ffaar
Medffiørd g: viij pening Jorgnn b   viij marck smør
Setthrnn g: j(-) tuettelaug Knudtt b   viij mch smør
Kiierdzem g: v orrer Biiornn b   j slactrnodtth
Nerem g: v ørre Peer b   v ffaar
Hoem g: ij(-) ørre Bendicht b   j ffaar xvj mch. smør
Skorrig g: j(-) ørre Bordtt b   xvj march smør
Tutthroyenn g: vj orre Jodnn vj   ffaar
Rugeung g: j orre Oluff b   j ffaar
Hiiartuigen g: vj ørre Oluff b   vj ffaar
Horem g: vj ørre Rasmus b   vj ffaar
Riickissffiiordtt g: v ørre Ellef b   j slactrnnødtth
Rosackernn g: ein ørre Oluff b   j ffaar
Harnnys g: viij(-) Torckell b   j slactrnnødtt  vj alne vadmel
Vortthnn g: xxiiij pening oc j orre Enckiienn b   j ffaar och j pundtt smor
Medsundtt g: ij ørre Annders b   ij ffaar
Hoem g: x orre Margrette b   j slactrnnodtt oc v ffaar
Wallenn g: ein ørre Oluff b   j ffaar
Szundnn g: ij wogr fiisk Elling b   ij wogr fisk
Skodnn g: ij wogr fiisk Eriick b   ij wogr fiisk