Jørgen Olafsen-Holm skriver i Bolsøyboka:

I 1597 finner vi i skattemanntallet for Fhanne Otting en særskilt liste over "drenge som tienner for fuldt lønn" - altså de drenge som står angitt for vedk. gård. Det er grunn til å anta at disse samlet oppførte drenge er hjemmehørende i Molde fjære og er altså enten tjenestedrenge i alm. forstand, eller betjenter hos handlende, hos embetsmenn eller ibestillingsmenn e.l.

Drenge som tienner for fulldt Lønn: Fhanne ottinge:

Niels Onenn 2 ort Knudt ibdm. 2 ort
Knu ibdm. 2 ort Knud torssøn 2 ort
Jacob Olsøn 2 ort Jffr Tollacksonn 2 ort
Jellis ibdm. 2 ort Oluff Reersen 2 ort
Bendigt løngaer 2 ort Rasmus Jacobsen 2 ort
Wlling ibdm. 2 ort Jacob størkersen 2 ort
Knud ibdm. 2 ort Tomis Aslachsonn 2 ort
Niels Røsoch 2 ort Lauritz Iffuersøn 2 ort
Oluff scheldinger 2 ort Erich Knudsønn 2 ort
Oluff hansenn 2 ort John Tolannd 2 ort
Engebret biørnsund 2 ort Dessuten de som er oppført under sine respektive gårdsnavn.
Johannis Lønnguer 2 ort
Jacob ibdm. 2 ort