NB! Dette er avskrift etter Jørgen Olafsen-Holm i Bygdebok for Bolsøy. Det synes imidlertid som om det er skjedd forskyvningar i høve originalkjelda, særleg når det gjeld kolonnen "Sønner og Stifsønner". Døme: Gøris Aagesen er neppe son/steson av Anders Aslachsens enche. Det same gjeld t.d. Lars og Ole Halfuorsens forhold til Giert Dauidtzen osb.

Arbeider nå med å justere tellinga med utgangspunkt i mikrofilm av samme telling. Til nå retta til fargat felt.

Folketelling i Ladestedet i  Molde 1665

"Endnu findes til Dette Kierche Sogen Paa dend Ladeplatz Molde, Paa Dise Tuinde gaarder Rechenes och Molde-Grunder At vere Kongl. Betientere, Borgere och strandsiddere met Diereis Folck, som Efter Bemelte:

Borgere og Kgl. Betienter som Sønner og Stifsønner Tienestedrenge Knegter Husmænd og strandsider
Jon Hendrichsonn 52 Villem Johansen 21   Lars Andersen 22 Peder Suendsen 55
  Johan Johansen 19   Ole Pedersen 20 Hans Nielsens Oluff 63
Giert Dauidtzonn 60   Ole Pedersen 22 Engel Engels 24 Wilem Jørgensen i Ødens Hus 40
Jens Jensonn 34       Maties Lauritsen 70
Hans Hansonn 28   Niels Nielsen 23   Mester Daniel 49
  Lars Halfuorsen 17 Arne Olsen 23   Halfuard Larsen 40
  Ole Halfuorsen 13 Chrestof Pofuelsen 18   Suend Larsen 40
    Ingebret Knudsen 18   Trund Larsen  50
    Christen Olsen 17   Peder Botelsen 51
Hendrich Jansonn 49   Isach Christensen 18   Peder Torgiersen 80
    Kiøstel Erichsen 20   Erich Ottesen 52
    Ingebret Aasmundsen 20   Rasmus Olsen 50
    Jon Johansen 16   Iffuer Estesen 45
Peder Larsen 50        
Store Hans Hansen 48        
Ole Knudzen 46 Hendrich Dauidsen 16     Erich Sørensen 62
Ole Pedersen 59 Aage Olsen 14     Christen Pedersen 50
Hans Rasmussen 54   Elling Simensen 18   Niels Botelsen 42
    Elies Danielsen 14   Peder Andersen 60
Peder Pedersen 49   Jørgen Larsen 14   Lars Joresen 67
Jon Jonsten Schot 36       Ole Gutormsen 66
vnder-fiscalens fuldmegtig Hendrich Brun 35   Thore Eileffsen 30   Endere Olsen 53
Sorenskriffueren Hans Lauridtzen Schiffiungr 36   Olle Olsen 21   Ole Knudtzen 50
Thomas Jørgensen 36   Christen Jørgensen 16 Børge Olsen 22 Ole Erichsen 52
  Ole Iffuersen 14 Cornelius Rikertzen 30 Knud Henningsen 28 Hendrich Rasmussen 50
    Jacob Christensen 20   Rasmus Larsen 43
Robert Johansen Thorbit 26   Jachob Olsen 14 Bendix Smed 23 Rasmus Rasmussen 60
Thomas Brys 25       Peder Poffuelsen 60
Thomas Willemsen 35   Anders - gammel soldat 33   Anders Schreder 40
    Villem Robenson 18   Peder Arnesen 27
    Lars Estensen 24   Peder Erichsen smed 36
        Albert Carstensen bager 30
        Niels Nielsen schreder 34
Poffuel Sørensen 45       Hans Clausen 50
Knud Olsen 54 Ole Knudsen 19     Ingebret Randmosen 45
Anders Aslachsens enche Hans Andersen 18 Enuold Hansen 25   Halffuard Rasmussen 36
  Gøris Aagesen 23 Martin Sørensen 26   Iffuer Olsen 53
Rasmus Matiesen 28 Robert Robertsen 12 Johan Johansen 17   Erich Johansen 40
Wilem Jonsen schot 80   Niels Eyde 24   Nils Andersen 37
Karen sal. Hans Michelsens Thorchild Christensen 12 Anders Jacobsen 56   Lars Olsen 63
Visiteuren Claus Rasmussen 49 år Rasmus Clausen 16 Poffuel Knudsen 60   Salomon Knudsen 45
  Hans Clausen 12 Jon Iffuersen gammel soldat 24   Knud Pedersen 50
    Jens Iffuersen 18   Hans ---   60
    Ole Olsen 19   Carl Olsen schreder 30
    Jon Semundsen 33 veret soldat   Anders Eileffsen 48
    Lars Gudmundsen 30   Søren Pedersen 66
    Baldzer Torsen 18   Aage Aagesen 54
    Haldte Michel 50   Giøris Giørisen 40
    Laugegården 30   Herman Andersen Helt 48
    Olle Iffuersen 16   Jørgen Lambredtsen 28
    Ole Siffuersen gammel soldat 30 Peder Olsen 24 Hans Børgesen 50
    Johan Johansen 18 år   Johan Jørgensen 32
        Ole Børgesen 45
      Arild Arildsen 20 aar Peder Jørgensen 50
        Johanes Knudsen 50
        Clemed Larsen 44
        Robert Tueff 50
        Christen Christensen 22
        Christen Aschildsen 56
        Anders Kiøstilsen 50
        Knud Olsen 45
        Amund Andersen scholemester 38
        Lars Nielsen 30
        Ole Olsen 36
        Anders Pedersen 55
        Hans Pedersen 46
        Hermand Andersen 70
        Jon Larsen 40
        Johan Weffuer 60
        Semund Thrundsen Moldegjerde 60
        Ole Erichsen Moldegjerde 50
        Anders Knudsen 24
        Knud Pedersen 46
        Størcher Siffuersen 60
        Christen Jensen scholemester 45
        Daniel Schot 50

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

   

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Paa Dette Kierche sogen Ere fuldegaarde 8, halffuegaarde 31, Ødegaarde 51, Halffueødegaarde 11. Rødningspladser 7, den gandsche landschyld fisch 1810. 2 pd. Opsidere 194. Borgere och kongelige Betienter, som Ingen Jord bruger 23, søner og stifsøner 57, Tienistedrenge 106, Knegter 46, Husmænd og strandsidere 130.