Folketelling for ladestedet  Molde 22.12.1664 med Supplement af 1666

– Henrich Zachariassen Holck  

Utdrag fr J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

:

178 personer over 12 år                              95 personer under 12 år

 

Reknes (skylder 4 voger)

Borger Oden Aagessøn 60 aar

3 tjenestedrenger – deriblant Aage Aagesen 20 aar

 

Borgere og kongelige betjenter, husmenn og strandsittere med deres sønner og folk på Reknes grunn

Gjert Davidsen 60 aar

Jens Jensen 34 aar

Johan Hendrichsen 51 aar

Hans Hansen 28 aar

Hendrich Johanssen Suers 49 aar

Oluff Knudsen 43 aar

Hans Rasmussen 54 aar

Peder Pedersen 49 aar

Peiter Larssen  50 aar

Ole Pedersen 59 aar

Store Hans Hanssen 49 aar

Jon Jonssen Skot  38 aar

Toller Lauridtz Lassesen 31 aar

Sorenskriver  Hans Lauridtzen Schieffuinge 36 aar

Karen Sa. Hans Michelsen

Underfiscalsfullmektig Hendrich Brun 35 aar

 

Molde (skylder 5 voger 1 pd)

Oppsittere:

Ole Larssen 63 aar

Albert Larssen 30 aar

Rasmus Pedersen 56 aar med 6 Knegte og strandsittere

 

Borgere og kongelige betjenter, husmenn og strandsittere med deres folk på Molde grunn

Thomas Jørgensen 36 aar

Robert Torbit 26 aar

Thomas Vilemsen 35 aar

Vilem Schot 80 aar

Thomas Bryss 25 aar

Poffuel Sørensen 47 aar

Enchen Barbra

Knud Oluffsen 55 aar

Rasmus Matiesen 28 aar

Toldbetient Claus Rasmussen 49 aar

 

  Alfabetisk liste over endel folk som levde på den tiden:

Barbra

Enke ved folketelling 1664, Molde

Bendixdatter, Karen

Kirkens eldste prydelser., gaver: Døbefad af Messing  gave fra Carsten Christensen og Karen Bendixdatter

Beyer, Thomas

Kirkens eldste prydelser – Et par Lysestager af messing til Vokslysene, Gave fra Tolder Thomas Beyer og Anna Brüssel

Brun, Hendrich

35 år i folketelling 1664, Underfiscalsfullmektig, Reknes

Bryss, Thomas

25 år folketelling 1664, Molde

Brüssel, Anna

Kirkens eldste prydelser – Et par Lysestager af messing til Vokslysene, Gave fra Tolder Thomas Beyer og Anna Brüssel

Christensen, Carsten

Kirkens eldste prydelser., gaver: Døbefad af Messing  gave fra Carsten Christensen og Karen Bendixdatter

Cotton, Robert

Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

1661 – kalk og Patel af sølv, bekostet af Robert Cotton og hans Enke Maritte Jorisdatter Noone (innskrift på fotstykket) – kirkens eldste prydelser..

g. m Noone, Jorisdatter Maritte

Davidsen,  Gjert

Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

60 år i folketelling 1664, Reknes

Friis, Jens Jensen

g. m Non, Jorisdatter Marit

Hansen, Hans

28 år i folketelling 1664, Reknes

Hanssen, Store Hans

49 år i folketelling 1664, Reknes

Hanssøn , Kort

 

Hendrichsen, Johan

51 år i folketelling 1664, Reknes

Jansen, Henrik

= Suers, Henrich Johanssøn

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

Bodde i Bud,men eide hus i Molde, taksert til 330 Rdl. Døde 1688

Jensen, Jens

34 år i folketelling 1664, Reknes

Joensen, Willem

Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

Karen Sa. Hans Michelsen

Nevnt i folketelling 1664, Reknes

Knudsen, Oluff

43 år i folketelling 1664, Reknes

Larssen, Albert

30 år folketelling 1664, Molde

Larssen, Ole

63 år folketelling 1664, Molde

Larssen, Peiter

50 år i folketelling 1664, Reknes

Lassesen, Lauridtz

31 år i folketelling 1664, Toller, Reknes

Lytters, Maren Henrichdatter

De eldste prydelser i kirken: Altertavle, bekostet av Henrich Johansen Suers og Maren Henrichdatter Lytters) 1654 (eller 1664)

Matiesen, Rasmus

28 år folketelling 1664, Molde

Michelsen, Hans

Død f. 1664

Mortensen, Rasmus

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

Nielsen, Lauge

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”

Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

Non, Joris

 

Non, Jorisdatter Marit

eide part i Moldegård

g. 1: Robert Cotton – d. Før 1661

    2: Jens Jensen Friis

1661 – kalk og Patel af sølv, bekostet af Robert Cotton og hans Enke Maritte Jorisdatter Noone (innskrift på fotstykket) – kirkens eldste prydelser..

Odinsdatter, Elisabet

Kirkens eldste prydelser – En seksarmet Lysekrone af Messing, skjænket af Christian Ravn og Elisabet Odinsdatter - 1669

Oluffsen, Knud

55 år folketelling 1664, Molde

Pedersen, Ole

59 år i folketelling 1664, Reknes

Pedersen, Oluf

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Han tilbyr seg ikke å være med å bekoste bygginng av kirken som de andre underskriverne.

Pedersen, Peder

49 år i folketelling 1664, Reknes

Pedersen, Rasmus

56 år folketelling 1664, Molde

Rasmussen, Claus

Tollbetjent, 49 år folketelling 1664, Molde

Rasmussen, Hans

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

54 år i folketelling 1664, Reknes

Ravn, Christian

Kirkens eldste prydelser – En seksarmet Lysekrone af Messing, skjænket af Christian Ravn og Elisabet Odinsdatter - 1669

Schieffuinge, Hans Lauridtzen

36 år i folketelling 1664, Sorenskriver, Reknes

Skot, Jon Jonssen

38 år i folketelling 1664, Reknes

Skot, Vilem

80 år folketelling 1664, Molde  

Suers, Henrich Johanssøn

= Henrik Jansen

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

De eldste prydelser i kirken: Altertavle, bekostet av Henrich Johansen Suers og Maren Henrichdatter Lytters) 1654 (eller 1664)

Bodde i Bud,men eide hus i Molde, taksert til 330 Rdl. Døde 1688

49 aar i folketelling 1664

Sørensen, Poffuel

47 år folketelling 1664, Molde

Thomas Jørgensen

36 år folketelling 1664, Molde

Torbit, Robert

26 år folketelling 1664, Molde

Vilemsen, Thomas

35 år folketelling 1664, Molde

Aagesen, Aage

20 år i folketelling 1664

Aagessøn ,Oden

1656 (8/6) underskriver på et andragende til biskop Bredal om å ”være os beforderlig vores christelige foretagende Werck om en kirche her paa Molde paa Egen bekostning at bygge og holde ved Magt”. Tilbyr seg sammen med alle underskriverne av andragendet av 8/6 1656, unntatt Oluff Pedersen, å bygge kirken på egen bekostning.

60 år i folketelling 1664

 

 

 

Willum Jonson Skot, hans søn Thomas Willemsen (gift med Odin Aagessøns enke Malene) og dennes svoger Jon Jonsen Skot (gift med Malenes søster Marit). – Robert Torbit, muligens identisk med Robert Thue (også skrevet Tou, Tu), død 1690, hvis slekt liksom Jon Skots kan forfølges langt nedover. Jon Skot var kirkeverge i 1690 og eide 2 voger i Mjelve.

Om Hans (eller Thomas) Bryss (Bruce?) vet en ingenting.

Lauge Nilssøn synes å være Moldes anseeligste mann omkring 1650, nevnte  år attesterer han på Molde tingstue, at skatten i samtlige Ottinger er takseret af 6 svorne Lagrettesmænd oå hvert tingsted i fogedens nærvær; han var eier af den nedre sag i Molde-elva og en tomt (”Laugeplassen”)