Folketelling 1701

Aggerøe Gjeld
Aggerøe Sogn

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Røesoch Erich       Erich Larsen 24
    Jenz 54     Størker Søndmøring 30
    Olle Olsen 80        
    Knud Joensen 48     Knud Ellingsen 17
    Olle Halvorsen 85 Knud Olsen 12 Olle Knudsen 29
  Moursund Toer          
    Nilsz Olsen 30        
  Brunvold Alf       Marin Gullich Olsen 19
    Knud 36 Lars Knudsen 5 Lars Olsen er Døf 27
        Rasmus Knudsen 2 Hanibal Jacobsen 17
    Joen 42     Rasmus Andersen 24
            Olle Arnesen 50
  Harnes Joen 38     Reserve Morten Larsen 21
    Jensz 37 Knud Jensen 4    
        Iver Jensen 2    
    Larsz 56 Tore Larsen 3    
  Hougen Siur 56 Anders Siursen 4 Peder Joensen 45
  Huuse Larsz 32        
    Tore Jacobsen 52 Jacob Toresen 17 Lars Knudsen 16
        Knud Toresen 9    
        Johans Toresen      
    Olle Steffensen 46 Niels Olsen 6 Jacob Jacobsen 13
        Steffen Olsen 4    
        Sanne Olsen      
  Sandøen Knud 40 Olle Knudsen 7    
    Steen 73     Olle Jacobsen 19
    Olle Gundersen 40 Gunder Olsen 7 Olle Toresen 13
    Tore Svendsen 60 Rasmus Toresen 5 Peder Hansen 9
    Iver Hansen 60     Niels Brichsen 14
    Ioen Knudsen 54     Halvor Larsen  
    Knud Olsen 40     Jacob Jacobsen 16
    Rasmus 30 Niels Rasmussen 4 Reserve Larsz Hansen 19
    Hans Paulsens Enche   Olle Hansen 15    
    Erich 42 Olle Erichsen 16 Marin Simon Olsen 26
    Askild 50        
  Huusøen Peder 53 Jonas Pedersen 1 Marin Peder Knudsen 36
    Hans 60     Bernt Joensen 16
            Marin Steffen Paulsen 23
            Knud Ioensen 16
            Lars Knudsen 15
            Marin Olle Ionsen 29
  Røsholm Ioen 60 Peder Ioensen 10 Marin Ioen Ioensen 30
    Peder 30        
  Orten Daniel 49        
    Johannes 52 Joen Johansen 13 Steffen Olsen  
        Colbent Johansen 8 Peder Knudsen 28
            Ioen Einersen 22
            Marin Troen Hansen 28
  Ramsvig Aamund 40        
    Andersz 40        
Officersgaard Hogset Olle 50        
    Niels 52 Johan Nielsen 6    
  Bløe Joen 56     Elling Arnesen 24
    Rasmus 24        
  Biørnerim Joen Olsen 30     Niels Rasmussen 16
    Larsz 54 Marin Anders Larsen 19    
        Larsze Larsen 8 Joen Rasmussen 15
  Magerøen Rasmus 36     Reserve Marin Knud Jacobsen 23
    Paul   Knud Paulsen 16    
  Misund Ingebrigt 46     Niels Siursen 18
    Olle Bendixen 64 Bendix Olsen 16 Olle Hansen 14
    Niels 40 Niels Nielsen 4 Narin Ravald Joensen Misund 34
    Iver 24        
  Axelvold Jørgen Iørgensen 28 Anders Jørgensen 2 Isak Ugelvik 36
  Ugelvig Peder Laszesen 50     Helge Ioensen 12
    Iver Sebiørnsen 36     Erik Øriersen 12
    Olle Siursen 40 Knud Olsen 4 Marin Knuden Isak Ugelvik 36
        Iver Olsen 3    
    Hans Jørgensen 30     Reserv Marin Niels Joensen Ugelvig 28
  Hafnen Lars Andersen 44        
  Tangen Torfind 40 Christoffer Torfindsen 10    
        Olle Torfindsen 6    
    Steffen 46 Lasse Steffensen 14    
  Rachnes Ioen Iacobsen 40        
    Bendix 54 Reserv Marin Lars Bendicen 19    
    Anders 41 Ioen Andersen 2    
    Ienz          
  Hoele Knud 50     Knud Knudsen 15
    Peder Larsen 48 Lars Pedersen 9 Marin Hovard Pedersen Hoele 30
  Rachevog Strange 40     Hermand Larsen 15
    Truels Johansen 22 Christopher Troelsen 4 Johens Larsen 16
    Ioen Pedersen 46        
    Troels Jacobsen 50 Haagen Troelsen 6 Knud Colbentsen 17
    Elling Halvorsen 28 Hans Colbentsen 14 Reserve Marin Knud Larsen Rechvog 20
  Rørset Morten 60 Knud Mortensen 15    
        Olle Mortensen 16    
    Halvor 58 Reserve Marin Ingebrigt Halvorsen 20    
  Restad Colbent 64     Anders Øriersen 16
    Aszbjørn 22     Marin Olle Christensen 32
            Knud Knudsen 16
            Marin Lars Ellingsen 28
  Benset Ingebrigt 46        
er Kocher til Aggerøen Sundsbø Anders Paulsen 46 Paul Andersen 11    
  Remkald Daniel 44 Rasmus Danielsen 4 Arne Olsen Remfald, Marin 25
  Svinset er øde          
  Solholm lige saa          
  Solvig Joen 40 Reserve Marin Lars Ioensen 19    
  Jendset Christen 60 Arne Christensen 18    
        Olle Christensen 22    
    Petter 46 Jacob Pettersen 10    
        Petter Pettersen 9    
  Reiten Encken   Lars Knudsen 18    
        Olle Knudsen 16    
        Rasmus Knudsen 19    
  Tauterøen Christen 62 Christen Christensen 16    
    Peder Knudsen 46        
    Iver Olsen 51 Olle Iversen 5    
    Bendix 36 Christen Bendixen 1    
  Hegdahl Rasmus 70 Olle Rasmussen 5    
    Troen Ingebrigtsen 32        
  Hagseth Christoffer       Marin Hans Andersen Hagset 28
  Opstad Arne 58        
    Erik 60        
Reserve Marin   Lars 22        
  Orset Steffen 63     Marin Hans Andersen Orset 32
    Arne 58 Tjmand Arnesen 16 Reserve Marin Jacob Knudsen Molde 21
  Egdalsvig Ingebrigt 33        
  Hegdahl Andersz 43 Knud Andersen 6    
        Mads Andersen 4    
    Rasmus 70 Anders Rasmussen Marin 29 Erik Tallaksen 15
    Tjimand 95 Knud Tjmandsen 12    
  Lillekløfset Rasmus 60 Haldor Rasmussen 16    
        Iver Rasmussen 7    
        Knud Rasmussen 6    
  Storekløfset Anders 50 Jacob Andersen 11    
        Morten Andersen 9    
        Olle Andersen 7    
    Christen 46        
    Knud Mortensen 40 Morten Knudsen 8 Marin Haldor Mortensen Kløfset 30
        Lars Knudsen 7    
  Løfaas Johannes 36 Jacob Johannesen 14    
    Jacob 37        
Marin Madberg Michel 39        
  Hollingseter Christoffer 50        
    Aamund 60 Anders Aamundsen 14 Marin Troen Hollingseter 29
  Hollingen Troen 77 Anders Troensen 16    
        Hans Troensen, Marin 20    
    Christen 40 Knud Christensen 14    
        Petter Christensen 11    
  Fanghoel Larsz 50 Baar Larsen 14    
        Bendix Larsen 10    
  Mevold Jensz 80 Hans Jensen 17    
  Eschrem Mads 60 Paul Madsen 2 Reserve Anders Hansen 21
    Anders 24     Marin Peder Ingebrigtsen Eschrem 33
  Gauset Iver 70     Reservee Troen Pedersen Gauset 19
  Iuulbøen Olle 50 Olle Pedersen      
        Peder Olsen 15    
  Mordahl Størker 48 Bendix Størkersen 1    
    Knud 38 Tosten Knudsen 6 Reserve Marin Niels Erichsen Mordahl 21
        Erik Knudsen 2    
  Berget Joen 55        
  Hechebrae Troen 60        
    Ingebrigt 60        
    Peder 46 Lars Pedersen 9    
  Nerebøe Peder 33     Marin Timand Haltensen Nerebøe 28
  Rixfiord Michel 56        
  Sporsem Steffen 46 Steffen Steffensen 7 Reserve Marin Christoffer Sørensen Sporsem 21
    Lasse 30 Iver Sørensen 9    
  Løvig Sanne 36     Hans Nilsen 16
    Anders 56 Reserve Anders Andersen 19 Hans Sørensen 18
    Olle 66 Alf Olsen 15 Marin Olle Halstensen Søvig 32
    Paul 50 Marin Knud Paulsen 27    
  Setter Salman 40        
    Hans Hansen 36     Marin Endre Endresen Bue 34
  Røe Anders 66        
    Ingebrigt 48     Marin Arnold Ingebrigtsen Røe 26
  Sollem Arne 50        
  Smogge Christoffer 36 Hans Christoffersen 3 Marin Torfind Andersen 36
            Tore Hermandsen 16
    Rasmus 44 Christoffer Rasmussen 3 Marin Lasse Hansan Smogge 28
        Olle Rasmussen 8    
    Olle Jetmundsen 46 Jetmund Olsen 7    
Marin Harrem Olle Christoffersen 32     Elling Pedersen 8
    Olle Olsen 25 Jetmund Olsen 4    
    Anders 50 Olle Andersen 12    
        Hermand Andersen 8 Tore Christoffersen 20
  Hiertvig Peder 66 Asbiørn Pedersen 16    
    Tore 54        
Prestegaard Aggerøe Prousten Hr. Hans Breyer 76     Tjmand Troensen 28
    Sognepræsten Hr. Alexander Bork 33 Hans stifsøn Claus Clausen Lund 9 Knud Pedersen 26
        Hans Bork 4 Steffen Pedersen 27
        Jens Bork 3 Tosten Knudsen 20
    Cappelan Hr. Jens Christensen 61        

Bjørnsundts Fiskevær
hvor udi findes efterskregne fattige Huusmænd

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Sørebiørnsund Søren 55 Olle Sørensen 18    
Marin   Olle Samuelsen          
    Joen Nielsen 45        
    Christoffer Hansen 42        
    Lars Axelsen 38        
Marin   Bersvend Sørensen 34        
    Lars Arnesen 55        
    Johans Andersen 58        
    Johan Larsen 48        
    Peder Christoffersen 36        
    Christoffer Steffensen 40        
    Anders Olsen 42        
  Nore-biørnsund Daniel Ioensen 60     Soldat Knud Aslachsen 22
En meget fattig svag og senge - liggende mand   Askild Pedersen 54 Peder Askildsen 6    
    Aslach 62 Marin Søren Aslachsen 21    
    Olle Knudsen 44        
    Jacob Olsen 40 Peder Jacobsen 8    
        Hans Jacobsen 4    
    Peder Johansen 48        
    Knud Troensen 50 Lars Knudsen      
  Løngvær Petter Mortensen 61 Morten Pedersen 28 Rasmus Olsen 22
    Baltzer 50 Hans Stifsøn Olle Andersen 18 Erich Løngvær 18
  Onens fischevær Ioen Joensen 44 Olle Joensen 7    
    Olle Joensen 68        
    Knud Knudsen 50        
    Lars Joensen 30     Marin Lars Joensen Onen 26
Marin   Peder Iversen 26        

 

  Huusmænd som findes at Tilholde hos Bønderne i Dette Sogn
Røesoch Peder Ioensen

46

Lasse Pedersen

25

  Peder Andersen 56    
Hougen Ørie Ioensen 56    
Harnes Arne Knudsen 50    
  Knud Erichsen 33 Erich Knudsne 4
  Knud Pedersen 50    
Morsund Joen 44    
Sandøen Eilef Olsen 49 Olle Eilefsen 7
  Henrik Nilsen i Hollen 46 Niels Henriksen 7
  Jens Jensen Bunt 36    
Rixfiord Troen Rixfiord 64    
Smogge Joen Jetmundsen 56 Ingebrigt Joensen 8
      Jetmund Joensen 6
      Olle Joensen 2
Setteren Lasze Setteren 48