Folketelling 1701

Aggerøe Gjeld
Hustad Sogn

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Sandvig Nielsz 53 Olle Nilsen 7    
    Peder 49 Johan Pedersen 15    
  Brevig Anderz 40        
  Harstad Tore Iverzen          
    Joen Iversen 48 Iver Joensen 14    
        Anders do. tiener på Nordmøre 10    
        Olle do. 8    
            Reserv Iver Andersen 19
            Reserv Olle Knudsen 24
    Knud Troensen 62     Reserv Isak Nielsen 24
    Arne Eriksen 40     Marin Peder Knudsen 23
    Jacob Eriksen 35 Erik Jacobsen 7 Andersz Johansen 29
        Jacob do. 1    
    Iver Gudmundsen 78 Marin Ole Iversen      
    Olle Knudsen 42 Troen Olsen 16 Gudmund Størkersen 26
    Niels Olsen 32        
    Olle Einersen 34     Ioen Haagensen 10
    Larsz Einersen 40 Johan Larszen 13 Marin Troen Knudszen 21
        Jacob do. 10    
        Hans do.      
    Olle Jacobsen 30        
    Olle Troensen 48 Troen Olsen tieer i Smørholmen 18    
        Svend Olsen dreng paa Nordmør 13    
er ellers Strandsidder og boer i Storholmen   Anders Hansen 40     Erik Størkersen 24
            Anders Olsen 22
            Ingebrigt Eriksen 12
  Røedahl Nielsz 70     Elling Olsen 16
    Joen 54        
  Hostad Størker 40     Torkild Askildsen 12
    Moensz 38 Erik Monsen 4    
    Olle 36 Peder Pedersen 17    
        Knud Pedersen 11 Marin Isach Pedersen 21
    Knud 54 Johan Knudsen 1    
  Echrem Enken   Lars Jacobsen  12    
        tiener paa Nordmør Knud Jacobsen 10    
    Askild 40 Anders Askildsen 10    
  Vasende Erik   Knud Eriksen 3    
Marin   Olle Rasmussen 26 Knud Rasmussen 10    
    Joen 60        
  Komandschoug Eilif 54 Arne Eilifsen 5    
Marin   Peder 30        
  Tverrfield Christen       Marin Jacob Olsen 20
    Arne 54     Halvor Paulsen 8
  Boldelien Olle 66        
Marin   Andor Olsen 40        
  Biørsnes Enken   Halvor Knudsen 8    
        Olle Knudsen 4    
    Peder 67 Olle Pedersen 18    
  Scharset Otte Olsen 58 Ioen Ottesen 6 Reserv Anders Olsen 20
    Ingebrigt 33 Niels Ingebrigtsen 3    
        Olle Ingebrigtsen 1 Reserv Olle Olsen Scharset 21
  Gammelsetter Olle Iversen 60 Iver Olsen 17    
        Knud Olsen 8    
        Olle Olsen 6    
  Venass Peder 80     Arne Arnesen 18
            Marin Christen Erichsen 23
  Nerland Aslach 40 Knud Aslachsen 11    
    Joen Pedersen 50 Jacob Olsen 20 Marin Peder Aszmundsen Bue 29
    Olle 64 Peder Olsen 8    
    Christen Larsen 40 Lars Christensen 11    
    Erik Pedersen 40 Knud Eriksen 13 Marin Lars Larsen 22
    Olle Andersen 64        
    Howor 47 Erik Howorsen 20 er vanhilset  
        Olle Howorsen 17    
        Howor Howorsen 11    
    Peder Reyersen 50 Peder Pedersen 5 Andor Jacobsen 12
    En Huusmandssøn 40 Olle Clementsen 3    
    Knud Hususmand 40 Olle Knudsen 3    
har forpaktet Gaarden af Sr. Johan Friman Hustad gaard Henning Smidt 23     Anders Olsen f. Byneset 36
    Peder Laszesen 40 I   oen fra Bergen 22
    Jacob Olsen 39        
    Olle 40 Torchild Olsen 10 Marin Iacob Endersen Hustad 25
        Olle Olsen      
        Peder Olsen 7    
    David 50 Tore Davidsen 10    
    Anders Olsen 70     Marin Knud Andersen Hustad 24
    Erik Jacobsen 27        
    Enken   Lasze Rasmussen 18 Reserv Iver Olsen Schotten 27
  Malloe Ione Bendixen 50     Rasmus Ingebrigtsen er vanfør 16
    Peder 29 Olle Pedersen 5    
        Peder Pedersen 2 Marin Ingebrigt Olsen Malloe 33
    Iver Bendixen 52 Knud Iversen 18 Iver Eriksen 23
        Halvor Iversen 14    
        Elling Iversen 12    
    Olle Toresen 52 Steffen Olsen 15    
        Olle Olsen 10    
        Hans Olsen 7 Peder Pedersen 20
  Fetten Arnt Olsen 45 Olle Arntsen 10 Aslach Fetten 16

 

 Vichene et lidet Fiskevær, hvor der boer efterschrevne fattige huusmend, nemlig 

  Vichene Christoffer Olsen 50 Peder Christoffersen 1    
        Niels Christoffersen 12    
    Olle Christensen 70        
    Iver Torsen 66 Tore Iversen 30    
    Olle Hansen 44 Hans Olsen 16    
        Jørgen Olsen 12    
    Lars 42        
    Olle Pedersen 50 Peder Olsen 14    
        Isach Olsen 12    
        Jacob Olsen 9    
    Anders Larsen 46 Tore Andersen 12    
        Ander Andersen 7    
        Gunder Andersen 2    
    Havor i Wichene 44 Halsten Hansen   Reserv Peder Pedersen Wichene 19
        Olle Hansen 2    
    Marin Anders Erichsen 48        
    Jens Olsen 38 Olle Jensen 4    
    Christen Erichsen 32 Joen Christensen 4    
        Erich Christensen 1    
Marin   Knud Knudsen 45     Christen Oplends 14
En fattig døf mand Studholmen Olle Paulsen 60        
    Steffen Pedersen 55 Anders Steffensen 5    

   Saaledes rigtig forfatted over Hustad Sogn og Aggerøe gjeld testeres
(L.S.)               Alexander Borch

saa viit aff dette Husta som mig vedkommer finder i alle maader Rigtif som her er Indført Test me min egen haand og Zignet.
Hans Pols                        (L.S.)