Folketelling 1701

Grøtten gield

Kaars Sogn:

Stand og Vilkor Gaarden el.
Platzernes navne
Navne

Alder

Sønnernes Navne

Alder

Teneste-Karle el. Drenge

Alder

  Horgen Erik 68 Jacob Erichsen 22    
        Aamund Erichsen 14    
Soldat   Lars 37        
    Svend 80        
  Myrebøen Oluf 58     Sold. Knud Hansen 24
            Olle Andersen 9
  Marsteen Anders 56 Eilef Andersen 7    
    Olle 32 Peder Olsen 4    
    Jens 58        
  Monge Olle Andersen 46 Ingebrigt Olsen 7 Gregorius Nordmøring 30
        Peder Olsen 4 Sold. Olle Paulsen 30
        Olle Olsen 1    
    Morten 60        
  Skiri Søren 70        
    Elling 38        
Soldat   Erik 36 Søren Andersen 11    
        Aamund Andersen 8 Sold. Knud Olsen 30
  Flademark Olle Sørensen 40        
    Ingebrigt 36 Siur Ingebrigtsen 1 Iver Søndmøring 30
    Jørgen Nielsen 60        
    Jørgen Olsen 48 Amund Jørgensen 11    
        Olle Jørgensen 5 Hans Lassesen 20
Soldat   Niels Jørgensen 34     Reserv Knud Olsen 26
  Stavem Anders 34 Knud Andersen 4 Reserv Anders Erichsen 24
  Løchren Lars 80 Sold. Rasmus Larsen 26    
  Stoche Olle 56 Joen Olsen 11    
        Rasmus Olsen 5    
        Lars Olsen      
  Ormem Anders 54 Iver Andersen 20    
        Anders Andersen 7    
  Killingen Endre 50     Anders Hansen 30
    Lars 60 Anders Larsen 7    
  Røstøel Ingebrigt 56        
    Knud 46        
  Rødemelen er øde          
  Brude Olle 68 Reserv Olle Olsen 20    
        Jacob Olsen 16    
    Endre 36        
  Kleiven Toer 40 Lars Torsen 6    
  Fremmerbrøste Arne 60 Rasmus Arnesen      
        Reserv Søren Arnesen 23    
    Olle 40 Anders Olsen 9    
  Nerebrøste Niels 28 Erich Erichsen 20    
        Joen Erichsen 7    
  Brudelie Olle 48 Knud Olsen 9    
  Sletlie Iver 50 Joen Iversen 7    
        Olle Iversen 3    
  Slette Horgier 50     Ole Eriksen 36
Soldat   Peder 28     Moens Valdalen 28
  Setter Niels 60     Sold. Anders Setter 40
    Olle 64 Jacob Olsen 14    
        Hovor Olsen 8    
  Seterbøe er øde          
  Rimmen Ioen Iversen 46        
    Ioen Jacobsen 44 Tore Ioensen 10    
        Jacob Ioensen 7    
    Ørie 64     Erik Arnesen 14
    Simen Knudsen 28     Ingebrigt Olsen 14
  Alnes Knud 66 Knud Knudsen 20    
        Anders Mortensen er vandfør 30    
    Erik 70 Harkild Erichsen 22    
    Bierte 50 Olle Biertesen 12 Anders Olsen 20
    Anders 45 Knud Andersen 6 Ioen Oplending 20
  Løngiem Endre 64     Reserv Tommes Tommesen 24
            Aamund Olsen 20

  Huusmænd

Lars Sletteli 50    
Niels Slette 60    
Niels Rimmen 50    

Offuenbt. at være Rigtig og Flittig efterseet. saavit som mit allernaadigs anfortroede Præsteggiellld sognevis iblant Grøttens Kald kand findis forfattet.

Bevidnet ieg med egen
haand og Zignete.

(L.S.)                 A. Ch. Lem

Saavidt os Vitterlig er eller og ved Denne Forretning og opteignelse kunde forfare eller efterpørge/: dette hele Fogderie omkring/: da vides aldeelis ingen Mandskab, unge Mandkiøn eller Drengebrn at vere udelugt, eller forglemt, det testeris /: tillige med det Hederlige Præsteskab /: under hænder og Zigneter. Af Allerunderdanigste

M. Schulz (L.S.)     Friderich Olsen Mæssel (L.S.)