Folketelling 1701

Næsset  Gjeld
Erridsfjord Sogn

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Udbogge Peder 42 Lars Larsen 13    
        Knud Larsen 7    
    Knud 36 Børre Knudsen 5    
        Olle 3    
  Inderboge Troen 64 Lars Olsen 13    
    Lars 65 Knud Larsen 4 Knud Ionsen 24
    Peder 44 Iver Iversen 12    
    Siur 54 Ioen Siursen 4    
    Jørgen 49 Iver Jørgensen 13    
        Iver 6    
    Olle Knudsen 60 Ioen Olsen 16    
        Knud Olsen 9    
    Ioen Olsen 24        
    Anders 60 Lars Andersen 16    
        Ioen Andersen 6    
    Olle Riszen 54 Jacob Olsen tiener paa Nordmøre 20    
  Hagenbøe Olle 40 Knud Olsen 1 1/2 Halsten Ionsen 12
    Iver 50 Hans Iversen 4    
  Sandvig Gunder 40     Olle oplending 8
  Brevig Endre 50 Olle Endresen 17    
  Ytterbrevig Strand Iver 50        
  Inderbrevig Strand Guttorm 51     Soldat Lars Ernesen 40
  Syltebøen Guttorm 41 Anders Guttormsen 9    
        Peder 6    
    Torfind 38 Baar Torfindsen 4    
  Fagerslet Guttorm 66 Erik Guttormsen 20    
        Lars Guttormsen 22 Soldat  
  Biørbache Tore 30 Endre Toresen 2    
  Granseter Knud 50 Lars Knudsen 4    
        Anders 3    
  Lieseter Ioen 50 Tore Ionsen 6    
        Lars 3 Knud Baltzersen 16
  Frisvold Peder 58 Olle Pedersen 2    
    Erik 50 Arne Eriksen 8 Soldat Ingebrigt Erichsen 30
        Aslach Eriksen 4    
    Olle Arnesen 40 Halvor Olsen 1    
    Olle Pedersen 50 Arne Semundsen 12    
  Lervold Biørn 40 Aslach Biørnsen 3 Bjørn Andersen 8
        Elling 1    
    Aslach 56 Erich Aslachsen 3 Knud Torsen en gammel dreng 60
  Stensvold Olle Nielsen 40 Giert Erichsen 8    
        Niels Olsen 4    
    Lars 56 Peder Larsen 18    
    Olle Erichsen 60     Olle Halvorsen 18
  Neeraas Aslach 63 Biørn Aslachsen 20 Lasse Knudsen 13
    Aamund 46 Olle Aamundsen 6    
    Arne Stefensen 17        
  Øveraas Lars 56        
Soldat   Olle Torsen 32 Iver Olsen   Reserv Ioen Knudsen Øveraas 20
Soldat   Halvor 40 Tore Knudsen 6    
        Tosten Knudsen 4    
    Knud Nielsen 40 Niels Knudsen   Knud Nielsen 12
    Olle Pedersen 54     Peder Knudsen er halt 22
    Olle Hendriksen 27        
  Viige Johan 50        
    Niels 70 Otte Nielsen 22 Erik Rasmussen 8
  Eggisdal Tommes 56 Tore Erichsen 24    
        Anders Erichsen 18    
  Honde Hendrik 55 Erik Hendriksen 12    
    Encken   Olle Nielsen 21    
        Aslach Nielsen 28    
        Endre 16    
  Moen Olle Tollefsen 43 Olle Torsen 12    
        Tore Olsen 5    
        Tollef Olsen 2    
  Øverslenes Torfind 30     Bjørn Pedersen 10
    Joen   Gunder Joensen 1    
  Nereslenes Endre 70 Anders Endresen 30    
  Bjørnes Johan 60        
    Anders 60        
    Olle 40        
    Lars          
  Solgield Peder 40 Endre Pedersen 4    
    Knud 44 Olle Knudsen 6    
  Torhuus Arne 78 Troen Arnesen 4 Reserv Soldat Torfind Pedersen  
        Knud Arnesen 1    
    Oluf 68 Hans Olsen 2 Reserv Soldat Guttorm Steffensen 20
  Zire Knud Olsen 43 Iver Knudsen   Knud Iversen 16
    Ioen   Ioen Olsen 20    
    Baar 80 Soldat Aslach Baarsen 29    
        Olle Knudsen 16    
  Huusbye Ioen 68 Erik Aslachsen 14    
    Rasmus 45        
    Radmoe 36 Eldste Knud Rasmoesen 6    
        Yngste Knud Radmoesen 4    
  Nøste Lars 60     Asmund Larsen 16
    Ioen 40     Aslach Erichsen 12
  Sølotten Rasmus 50     Ioen Ioensen 5
  Røschier Hans 60     Iver Iversen 8
  Ernes Olle 60 Christen Olsen 4    

 

  Huuszmænd:
Baltzer Syltebøe

68

 

 

Arne Frisvold 80    
Ioen Olsen paa Findset 46    
Niels Torsen paa Meringdal 60    
Lars Troensen Biørnes 70    
Johans Huusbye 60    
Aslach Slenes 40 Niels Aslachsen 4
Olle Nøste 50 Odd Olsen 7
Olle Iversen ibm. 40 Ioen Olsen 4