Folketelling 1701

Næsset  Gjeld
Wisdahls Sogn

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Guberøen Baltzer 60 Soldat Aslach Baltzersen 21    
        Peder Baltzersen 18    
        Knud Baltzersen 16    
  Øvermochelbostad Lasse 36        
    Knud Johansen 45 Soldat Ørie Knudsen 23    
        Olle Knudsen 1 1/2    
    Knud Olsen 38 Olle Knudsen 16    
  Neremochelbostad Hans 40     Ioen Fredrichsen 12
Soldat   Troen       Olle Hansen 30
    Olle 50 Reserv Aslach Olsen 22    
        Anders Olsen 20    
    Knud Øriesen 45 Ørie Knudsen 2    
    Peder 43 Lars Pedersen 3 Knud Olsen 20
Corporal Officeers gaard Hanset Christen 26 Tore Christensen 1 1/2 Knud Niechelsen forrig gl. soldat 50
    Knud 50 Knud Knudsen 12    
        Bjørn Knudsen 10    
        Knud Knudsen 8    
        Erich  5    
  Jelden Halvor 44 Knud Pedersen 22    
        Ørie Pedersen 16    
        Gunder Pedersen 10    
  Helde Olle Torsen 26     Knud Aslachsen 10
    Knud 54 Aslach Knudsen 9    
        Paul 6    
    Didrick 36 Just Dirichsen 2 Peder Øriesen 17
            Olle Madsen 12
  Storeberset Tore Olsen 60 Reserv Asmund Torsen 20    
        Peder Torsen 8    
    Tore Knudsen 56        
    Erik Iversen 67     Torfind Aslachsen 15
Soldat   Troen 41        
    Olle Gundersen 36        
  Bersetjeld Iver 70 Morten Iversen 26    
  Lillebersetøgaard Torfind 36 Peder Torfindsen 6    
        Olle Torfindsen 3    
    Biørn 60     Bierte Eriksen siger 16 aar 16
  Øgaard Olle Knutsen 48 Knud Olsen 2 1/2 Soldat Erik Knudsen 33
    Olle Gundersen 60 Iver Olsen 22    
  Melland Biørn 44 Erik Biørnsen 4    
  Nerland Joen Lassesen 60 Sold. Lass Ioensen 22    
        Aslach Ioensen 20    
        Ørie Knudsen 1 1/2    
    Knudz Enke   Ørie Knudsen 20    
        Erik Knudsen 9    
        Peder Knudsen 6    
        Knud Knudsen 3    
    Olle Iversen 44 Lasse Olsen 20    
        Peder Olsen 16    
    Lasse Svendsen 80 Svend Lassesen 36    
    Anders 38        
    Rasmus 50 Olle Rasmussen      
    Gunder 38 Olle Gundersen 63?    
  Opdahl Knud 50 Elleng Knudsen 13    
    Lasse          
  Rødal Anders 22        
  Høsteng Joen 65        
    Endre          
  Botten Niels 28        
  Brechen Anders 40        
  Lange Anders Øriesen 74     Knud Joensen 16
    Olle Øriesen 58 Peder Olsen 18 Soldat Gunder Olsen 25
    Størcher 36     Tosten Pedersen 20
    Paul 40        
    Casper 58 Knud Caspersen 24 Soldat Olle Caspersen 26
    Lasse 30     Olle Olsen 12
  Øren Anders   Gunder Andersen      
  Inderlanglj Cort 43 Olle Paulsen 13    
        Paul Asgautsen 2    
  Ytterlanglj Olle 30 Peder Pedersen 8 Desse tvende er en fatig huskones børn.  
        Olle Pedersen    
    Aamund 56 Christen Amundsen 10    
        Paul Aamundsen 10    
        Amund Aamundsen 6    
        Ørie Aamundsen      
    Halvor 50 Niels Halvorsen 15    

 

  Huuszmænd:
Aslach Mochelbost

44

Knud Aslachsen

5

Knud Alfsen Odden 42 Lasse Knudsen 10
    Alf Knudsen 8
    Ørie Knudsen 3
Anders Hanset 50    
Lasse Øriesen Lange 56    
Jens Øren 60    

Saaledes som indført over Nesset gjeld, rigitg forfattet testerer med egen haand og Zignette.
Nicolaus Engelhardt
(L.S.)