Folketelling 1701

Vedøe Præstegield
Bolsøe Sogn

Opsid. el. Leylend. Stand og Vilkor Gaardens el. Platzernes navne Opsid. el. Laylend. Navne Aar Sønnernes Navne Aar Teneste-Karle el. Drenge Aar
  Kringstad Baltzer 76         
    Hans 36        
    Niels 30        
  Meeg Lars 76 Lars Larsen 20 Carl Rasmussen 12
    Christoffer 49        
    Alf   Olle Alfsen 3    
  Biørset Anders 70 Olle Andersen 28    
        Peder Andersen 9    
    Oluf 50        
Sorenskriveren Rechnes Fredrik Messel 42 Jacob Fredriksen 13    
        Olle Fredriksen 7 Hans Jørgensen Rose 23
            Børre Iversen 39
            Knud Iversen 25
            Marin Olle Jensen Rechnes 23
            Reserv Paul Steffensen ibm.  
Forrige Capitain nu svag og sengeliggende Molde Johan f. von Bewerlou 78     Iver Larszen 22
            Johannes Larszen 20
            Marin Erik Molde 30
Officergaard Fugelset Capitain von Catterback 41        
    Peder 37        
    Peder Olsen 33     Soldat Olle Eilefsen 30
  Øverland Olle Andersen 45        
    Oluf Pedersens Enke   Peder Olszen 18 Peder Ingebrigtsen 10
        Olle Olszen 7    
  Berrig Ingebrigt 60 Lars Ingebrigtsen 12    
    Peder 63 Soldat Willum Pedersen 30    
    Anders Biørnsen 60        
    Peder Hansen 58        
    Olle Iversen 30 Iver Olsen 2    
  Fanbostad Olle Pedersen 44 Peder Olsen 5    
        Troen Olsen 2    
    Knud 30        
    Andersz 86        
    Kiøstel 34        
Soldat Gierde Ingebrigt          
  Tøndergaard Erik 52        
    Troen 50        
  Leergrovig Peder 31 Troen Pedersen 2    
Lensmand Echrem Knud 60     Niels Knudsen 19
    Peder 40 Niels Pedersen 12    
        Iver Pedersen 9    
        Olle Pedersen 7    
    Svend 40        
  Ytteraarøe Ingebrigt       Jens Andersen  
    Aamund 46 Ioen Amundsen 4 Soldat Iust Olsen 28
        Ingebrigt Amundsen 2    
    Bersvend 46 Claus Nilsen 14    
        Jørgen Nilsen 9    
        Niels Bersvendsen 2    
    Olle Jespersen 46        
  Inderaarøe Ingebrigt 59 Knud Ingebrigtsen 18 Hans Iversen 16
    Larsz Nielsen 80 Aslach Gundersen 5 Soldat Erich Gundersen 20
  Aarønes Andersz 40     Joen Olsen 14
  Røbech Anders Pedersen 49 Peder Andersen 12    
        Erik Andersen 6    
        Anders Andersen 5    
    Jakob 40        
    Andersz Andersen  77        
  Strande Larsz 42 Christen Larsen 5 Kiøstel Pedersen 35
    Olle Troensen 40 Tosten Olsen 8    
        Troen Olsen 7    
        Andersz Olsen 5    
        Iver Olsen 2    
    Knud Estensen 59     Knud Paulsen 14
    Peder Erichsen 62     en gl. Huusmand nafnl. Mads Strande 73
Officergaard Elfsaas Peder 60 Olle Pedersen 16    
    Endre 40        
  Lønset Iver 58 Kiøstel Iversen 15 Knud Knudsen forrig Soldat 33
        Niels Iversen 11    
    Ioen 57        
    Olle Larsen 81 Soldat Olle Olsen 23 Soldat Niels Ioensen 33
        Anders Olsen tiener på Nordmør 30 Lasse Botte 16
    Rasmus 30     Revald Larsen  16
  Yttersirset Hans 53 Lasse Hansen 5    
  Echrem Peder 49 Iver Pedersen 10    
  Indersirset Jacob 64        
    Otte 32        
  Hatlen Knud          
    Erik 60        
  Schierslie Niels          
  Schiersaa Niels 62 Lasse Nielsen 18 Lasse Larsen 14
  Jeldset Olle 36 Elling Olsen 2    
    Steffen 40        
  Jeldset-houg er øde          
  Mielve Andersz 40 Iver Johansen 14 Olle Olsen 18
        Johan Andersen 2    
    Steffen 50 Olle Steffensen 9    
        Jacob Steffensen 6    
    Arne 30 Christen Arnesen 4    
        Peder Arnesenn 2    
  Uren Find 64        
    Joseph 40 Larsz Josephsen 2    
  Øvermorch er øde          
  Neremorch Johan 50 Otte Johansen 8    
  Hage Elling 46 Olle Ellingsen 14    
        Anders Ellingsen 10    
Soldat   Arne 40 Erik Olsen 10    
        Olle Olsen 7    
        Christen Arnesen 5    
  Jeldset Andersz 60 Lasse Andersen, Reserv. 20    
        Otte Andersen 15    
        Niels Andersen 6    
    Lasze  40 Rasmus Lassen 2    
    Knud Ellingsen 80        
    Semund 40        
  Guiord Lars Andersen 26        
    Olle Ottesen 40 Anders Olsen 9    
        Olle Olsen 5    
    Nielz 50 Anders Olsen 18    
        Troen Olsen 10    
Officergaard Berrig Arne Olsen 67 Paul Arnesen 20    
        Peder Arnesen 16    
        Arne Arnesen 6    
        Steffen Arnesen 10    
    Arne Lassesen 50 Lasse Arnesen 14    
    Erik Olsen 52 Olle Eriksen 14    
        Erik Eriksen 12    
        Lasse Eriksen 6    
        Anders Eriksen 4    
  Roeldset Esten 36     Ole Eilefsen 18
    Paul 38     Olle Gundersen forrig Soldat 60
  Roeldsetlie Lasze 40        
    Iver 33 Søren Iversen 10 Peder Laszezen 40
        Anders Iversen 4 Knud Troensen 12
  Opdahl Peder Laszesen 40 Rasmus Pedersen 6    
        Lasse Pedersen 4    
    Peder Andersen 30        
  Schiedsvig Olle 44        
  Hungnes Andersz 48     Jens Pedersen 10
    Peder 46 Ioen Pedersen 12    
        Niels Pedersen 9    
  Eide Niels 60        
    Olle Iversen 40        
    Hanibal 40        
  Eidzeter Iver 64 Olle Iversen 20 Peder Iversen 22
        Peder Iversen 16    
  Røsberg Knud 60 Reserv Niels Knudsen 24 Olle Endresen 40
        Anders Knudsen 14    
  Hougen Knud 80        
  Stoche Troen 48 Peder Troensen 9    
        Iver Troensen 5    
    Morten 36 Peder Mortensen 6    
        Siur Mortensen 4    
  Næss Knud 50     Erik Ingebrigtsen 20
  Groven Erik 80        
    Knud 30        
  Ytterømold Knud 54 Lars Knudsen 10 Soldat Olle Olsen 30
        Olle Knudsen 8    
        Søren Knudsen 4    
        Knud Knudsen      
  Inderømold Rasmus 66     Ioen Pedersen 9
  Kleive Erik 40 Olle Eriksen 4 Olle Ravoldsen 10
    Tosten 30 Olle Andersen 12    
    Elling 40 Knud Ingebrigtsen 8    
    Olle Olsen 48     Peder Eriksen 16
  Schalde Knud 30     Lars Jøstensen  
    Iver 32     Olle Pedersen 20
            Reserv Knud Lassesen 24
  Løchren Søren 73     Søren Lassesen 20
  Bradset Olle 38 Lasse Olsen 10    
        Anders Olsen 4    
    Amund 40 Iver Amundsen 3    
  Bagdeli Jøsten 50 Sjur Jøstensen 10    
        Endre Jøstensen 8    
  Lien Erik 48 Knud Eriksen 11    
        Olle Eriksen 9    
  Ved-Elven Knud 40 Olle Knudsen 4    
  Langli Niels 60     Soldat Anders Iversen 30
            Anders Aslachsen 12
            Niels Aslachsen 8
  Høstachlie Ioen 48 Knud Ioensen 3    
  Istad Anders Knudsen 70 Knud Andersen 32 Olle Olsen 14
    Anders Andersen 40 Erik Andersen 4    
    Olle Axelsen 69 Bottel Olsen 14    
        Erik Olsen 8    
        Serqve Olsen      
        Anders Olsen 8    
    Olle Arnesen 40 Arne Olsen 8 Reserve Soldat Anders Lassesen 20
  Gamelseter Knud 69 Olle Knudesn 12    
        Peder Knudsen 2    
  Ytterstenløs Knud 62 Reserve Soldat Erich Knudsen 20    
        Peder Knudsen 30    
  Inderstenløs Anders Olsen 30     Endre Endresen 18
            Knud Ellendsen 10
  Seter Jacob Jacobsen 40        
  Sollie Olle 62 Olle Olsen 24    
        Søren Olsen Reserv 20    
        Eilef Olsen 14    
        Endre Olsen 10    
        Peder Olsen 6    
  Bortelie Endre 30     Søren Hansen 6
  Øye Oluf 56 Knud Olsen 6    
        Anders Olsen 4    
  Asphoel Olle Sergvesen 59     Steffen Ellingsen 18
    Olle Lassesen 40     Olle Torsen 12
    Oluf 56 Søren Olsen 6    
  Lillestenles         Soldat Lasse Andersen 30
Soldat Inderhouen Olle Iversen 39     Hans Pedersen 18
    Niels 30        
  Ytterhouen Michel 50 Jacob Michelsen 12 Jacob Olsen 20
        Steffen Michelsen 10    
  Mithaug Elling 58 Anders Ellingsen 10    
  Holdtzbøen Peder Siursen 36 Peder Finsen, reserv 28 Hans Stifsønner  
        Olle Finsen 16    
        Lasse Finsen 9    
  Øren Olle Siursen 30     Anbiørn Nielsen 18
  Sodaaen Oluf 50 Steffen Olsen 9 Anders Erichsen 14
        Siur Olsen 7    
        Arne Olsen 4    
        Olle Olsen 1    
  Bordahl er en ødepladz          
  Ulleland Peder 58 Anders Pedersen 5    
        Lars Pedersen 4    
    Iver 29 Iver Iversen 8    
        Anders Iversen 6    
  Nachen Tosten 58 Peder Olsen 9    
        Anders Tostensen 6    
    Erich 50 Knud Erichsen 10    
  Myren Olle 40 Iver Olsen 3    
Soldat begge to Kortgaard Peder 36        
  Olle 30     Aslach Paulsen 12
  Riisen Olle Olsen 30        
  Indermøiset Løwe 66 Olle Løwesen, soldat 18    
        Olle Løwesen 7 Olle Lassesen 40
  Yttermøiset Erik 30 Zefri Eriksen 3    
    Hendrik 48 Olle Hendriksen 11    
        Hans Hendriksen 2    
  Talsethage Peder 56        
  Birchelie er øde          
  Talset Peder Olsen 38 Søren Pedersen 6    
        Olle Pedersen 3    
    Olle Olsen 28 Find Olsen 2    
  Toldaas Peder 37 Olle Pedersen 12 Erik Jensen 20
    Anders 40 Anders Andersen 12 Claus Toldaas 40
        Erich Andersen 8    
        Jens Andersen 6    
Soldat   Rasmus  30        
  Sollemdahl Iver 40 Olle Iversen 9    
    Erich 28     Peder Eriksen forig Soldat 40
    Hans 44 Erik Hansen 9    
  Gierde Erik 52 Olle Eriksen 17    
        Paul Eriksen 14    
Soldat Fransæde Knud 32 Anders Knudsen      
  Frandsgiere Joen 60        
  Qvistseter Enken   Iver Olsen 20    
        Anders Knudsen 6    
  Murlie er øde          
  Strand Huszmand Erik 40        
  Hammeren Knud 52 Knud Knudsen 20    
        Christen Knudsen 6    
  Øvrebragstad Peder Olsen 26        
    Erich 30        
  Nerebragstad Peder 58 Anders Pedersen 18    
        Peder Pedersen 8    
        Elling Pedersen 3    
  Grønnes Larsz 52 Just Larsen 9    
        Lasse Larsen 7    
        Lars Larsen 5    
        Ioen Larsen 2    
  Dvernes Peder 30 Olle Pedersen 5    
Soldat   Steffen 32        
  Schievig Peder 56 Jørgen Pedersen      
  Røvig Rasmus 83     Anders Rasmussen 16
            Sjur Pedersen 9
    Semund 40 Olle Semundsen 7 Soldat Olle Tolefsen 20
        Jens Semundsen 9    
  Giednes Knud 38        
    Arne 38 Siur Arnesen 2 Soldat Olle Isachsen 29
        Peder Arnesen 1 Reserv Knud Pedersen 30
Officeersgaard Hofdenak Siur 80 Anders Siursen 24    
    Knud          
  Bolsøen Jacob   Alf Jacobsen 8    
        Iver Jacobsen 6    
    Peder 30        
    Knud Nielsen 54        
  Torhus Peder 65        
  Lillebostad Aslach 58 Niels Aslachsen 10    
  Bolsønes Oluf 48 Hendrich Olsen 12    
  Draget Knud 38 Gullich Knudsen 4    

 

  Husmænd som tilholder paa Bondergaardene i dette Sogn

   (Synes å fått ei forskyvning her)   Niels Knudsen 10
Ole Sirset 42 Olle Knudsen 9
    Olle Pedersen Reserv 15
Lasse Knudsen Øvermork 60 Lass Lassesen 9
Paul Olsen Neremorch 56    
Hans Knudsen Jeldset 50 Jacob Hansen 5
Knud Pedersen Roaldsetli 80    
Christoffer Hungnes 60 Christoffer Christoffersen 8
Niels Arnesen Hungnes 50 Arne Nielsen 12
Baar Eyde 60    
Knud Knudsen Røsberg 40 Knud Knudsen 7
    Anders Knudsen 3
Erich Stocke   Hans Erichsen 9
Elling Olsen Groven 66 Einer Ellingsen 25
Niels Bradset 60    
Ellend Stenløs 60    
Peder Rasmussen Sollie 70    
Olle Olsen Øren Husmand 50    
Hans Lassesen ibm. 50 Knud Hansen 6
    Peder Hansen 3
Siur Nachen 70    
Johannes Pedersen Kortgaard 40 Peder Johansen 4
Endre Lassesen Talsethage 46 Lasse Endresen 8
Olle Løwesen Talset 40    
Peder Willumsen Dvernes 80    
Iver Erichsen Giednes 80