Folketellinger

Startside
1597 drengeskatt
1664/66 Molde 
1665 Molde
1701 Næsset Røe
1701 Næsset Erridsfjord
1701 Næsset Wisdahl
1701 Aggerøe Aggerøe og Bjørnsund fiskevær 
1701 Aggerøe Waagøe
1701 Aggerrøe Hustad
1701 Aggerøe Bud
1701 Vedø Bolsøe
1701 Molde 
1701 Vedø Wedø
1701 Bødergaardene
1701 Vedø Ræven
1701 Vedø Tresfjord
1701 Vedø Wesnes
1701 Grøtten Eide
1701 Grøtten Woldtz
1701 Grøtten Grøtten
1701 Grøtten Kaars

Skatt

1596 Brudeskatten
1623 Leilendingeskatt
1645 Koppskatt Bolsøy
1657 Husdyrskatt Eid

1681 Molde  

1681 Veøy, Tresfjord og Vestnes
1681 Aukra, Vågøy og Hustad

Diverse

Skuteregister Molde
Folk i Eid 1500 tallet